E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Szerződések fordítása

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > jogi fordítás > Szerződések fordítása

Aki rendszeresen használ idegen nyelveket, tudja, hogy egy dolog elbeszélgetni egy idegen nyelven egy tárgyalóasztal mellett és megint más dolog specifikus szakszöveget olvasni és értelmezni más nyelveken. Jogi szakszövegek esetén sincs ez másként. Külföldi partnerekkel való szerződéskötéskor központi jelentőségű, hogy mindegyik szerződő fél pontosan megértse azon dokumentum tartalmát, melyet aláír. Ennek a későbbiekben jogi vonzatai is lehetnek, hiszen bírósági viták esetén a másik fél hivatkozhat arra, hogy nem volt tisztában az aláírt tartalmakkal. Ez például német jogrendben komolyan megingatná a szerződés érvényességét, de a magyar és angolszász rendszerek is komoly kitételeket tartalmaznak magyarul nem beszélő felekkel való szerződések nyelvére vonatkozóan. Mindenképpen érdemes tehát szakfordítót bevonni a szerződés vagy megállapodás fordítása céljából. Hivatalos vagy hiteles fordítás kiállítása további jogi biztonságot adhat. A fordítási költségek formájában jelentkező ráfordítások többszörösen térülnek meg abban a tekintetben, hogy később komoly bírósági és ügyvédi költségek takaríthatók meg, mivel a felek a kezdetektől tisztában voltak a szerződés tartalmában.

Mára nem ritkaság, hogy magyar vállalatok és magánszemélyek magyarul nem beszélő külföldiekkel kötnek szerződéseket. Történhet ez például ingatlan bérbeadásakor vagy értékesítése során, gépjárművek adásvétele esetén. Több magyar üzemben is dolgoznak külföldi munkavállalók, számukra is érdemes a munkaszerződéseket magyar mellett lefordított formában is rendelkezésre bocsátani. Gyakori megoldás a kétnyelvű formátumban való kiállítás, például táblázatos kialakításokkal.

Szerződések fordítása során a fordító több kihívással is szemben találja magát. A tisztán nyelvészeti feladatok mellett szükséges az érintett jogrendszerek beható ismerete is. Csak így biztosítható egyfelől a helyes terminológia használata, másfelől a tartalmak gondolatrendszerének átültetése egy idegen nyelvre. A fordítás helyessége így nem csupán nyelvileg, de tartalmilag is biztosított.

Az anyanyelvi fordító kritériuma szerződéses anyagok fordítása során elengedhetetlen követelmény. Nem elegendő a kiváló nyelvismeret. A gyakran rendkívül komplex nyelvi megfogalmazások átvitele idegen nyelvre, avagy idegen nyelvről magyarra csak tapasztalt anyanyelvi fordítók bevonásával biztosítható.

Mire kell még ügyelni szerződések fordítása során?

Ha idegen nyelvre fordítunk szerződéses tartalmakat és a teljesítési helyszín nem a magyar jogszabályok hatálya alá esik, mindenképpen érdemes az adott célország jogrendszere szerinti hiteles vagy hivatalos fordításokat kérni. Több ország jogrendje szerint az ilyen fordítások hivatalos dokumentumnak minősülnek, mely jelentős szerepet játszik az adott megállapodások kikényszeríthetőségében. Ügyeljünk arra, hogy előfordulhat az a helyzet, hogy egy adott rendelkezés az adott ország törvényeibe ütközik és ott semmisnek minősül majd. A teljes szerződés érvénytelenné válásának megakadályozására szolgál az érvényességi záradék.

Fontos tudni, hogy a jogi kompatibilitás ellenőrzése nem a fordító feladata és illetékessége.

A fordító a szerződéses tartalmak nyelvileg helyes átviteléről gondoskodik. A jogi összeegyeztethetőséggel kapcsolatban a célországot ismerő ügyvéddel vagy más jogászokkal érdemes felvenni a kapcsolatot.

Vállalati kommunikációban gyakran előfordul, hogy a vállalatok a szerződések fordítását szerződéses tervezetekként fordíttatják le, majd a helyi jogi szakértők, például a vállalat jogi osztálya, ügyvédei állítják össze a fordítás alapján a végleges változatot, mely az adott célország törvényes rendelkezéseihez hangolt.

De akkor mire szolgál a hitelesítés szerződések fordítása esetén?

Maga a fordítás hitelesítése nem vezet a fordított szerződést adott célországban való törvényi megfelelőségéhez. A hitelesítéssel a fordítás tartalmi helyességének és teljességének igazolása történik. Ezt a célországtól függően kiállíthatja bíróságok vagy más hivatalos szervek által kinevezett fordító (pl. Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Ausztráliában és Kanadában), fordítóiroda vagy szakfordító (Svájcban, az USA-ban vagy az Egyesült Királyságban). A fordítás hitelesítése mindössze azt eredményezi, hogy az adott célországban az állami szervek hivatalos dokumentumként fogadják el a fordítást, így az használható például bírósági perekben vagy más hivatalos eljárások során.

Nem csak állami szervek kérik a szerződésfordítások hitelesítését. Több területen ingatlanvásárláskor a bankok igazolást kérnek arról, hogy a fordítást kinevezett, felesketett vagy bírósági fordító készítette, például a hitelek elbírálásához.

Ha olyan fordítóirodát keres, mely szerződések fordítása során széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik és a feladatokat a fentiekben leírt minőségi ismérvek alapján készíti el, a Translatery fordítóirodánál jó helyen jár. Kérjen ajánlatot, ha szerződés fordítására van szüksége. A megküldött tartalmakat természetesen bizalmasan kezeljük, az ajánlat pedig ingyenes.

One thought on “Szerződések fordítása

Comments are closed.