E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Anyakönyvi kivonatok hiteles német fordítása

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > német fordítás > Anyakönyvi kivonatok hiteles német fordítása

Németországi hivatalos ügyeink intézése során gyakran merülhet fel az igény anyakönyvi kivonatok fordítására. A német hivatal születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat fordítását is kérheti. Mikor van erre szükség és hogyan tud fordítóirodánk segíteni Önnek ezen hitelesített fordítások beszerzésében?

A Németországba való kivándorlás vagy ottani üzleti tevékenységek folytatása során számos helyzetben lesz szükségünk anyakönyvi kivonatok igénylésére és hitelesített fordítására. Maga az anyakönyvi kivonat igényelhető Magyarországról vagy a lakhelyünkön illetékes külképviseleten keresztül.

Ezen a linken találhat egy összeállítást arról, hogy az Ön tartományában melyik magyar konzulátus illetékes.

A magyar anyakönyvi kivonatokat mai helyzetben (2021) három nyelven állítják ki. A fő nyelvük magyar, ezenkívül angol és francia nyelvű szövegsablonokat is tartalmaznak. Ezen a ponton mindenképpen meg kell említeni, hogy a német hivatalos ügyek intézésekor nem az a mérvadó, hogy az adott ügyintéző beszél-e magyarul/angolul/franciául, hanem az, hogy Németország hivatalos nyelve a német. Így minden dokumentumot német nyelvre fordítva is be kell nyújtani.

Ezenfelül számos bejegyzés csak magyar nyelven fordul elő. Anyakönyvi kivonatok esetén sem érdemes tehát az ügyintéző hivatalnokot pszichikai nyomás alá helyezni azzal, hogy a kért információ „egyértelműen” látható a dokumentumban angol vagy francia nyelven is. Neki meg van kötve a keze és a hivatalos előírások szerint kell cselekednie.

Ezen a vonalon tovább haladva a hivatalnok német bíróság által kirendelt fordító által készített és hitelesített fordítást fog kérni. Számos fordítóiroda van Magyarországon, mely azzal a szlogennel hirdet, hogy az ügyfél rendeljen tőlük magyar árakon fordításokat, a fordítóiroda által kiadott hivatalos záradékkal. Míg számos olyan ország van, ahol ezen fordításokat hivatalosan elfogadják, Németországban rendkívül szigorúan szabályozott a hitelesített fordítások menete és érvényessége és ezek kiadására és hitelesítésére kizárólag a már említett bíróságilag kirendelt fordítók jogosultak. Az ő megnevezésük „öffentlich bestellter Übersetzer”, előfordulnak azonban még a „vereidigter Übersetzer” és „beeidgter Übersetzer” (utóbbi ritkább megnevezés, egyes északi tartományokban használják) elnevezések is.

Magyarországon a Translatery fordítóiroda egyedülálló módon képes teljesíteni azon követelményt, mely szerint a fordítást német bíróság által kirendelt fordító hitelesítheti. A szolgáltatást magyarországi árakon nyújtjuk, noha meg kell említeni, hogy ezen a szakterületen nincs nagy törés a régi keleti blokk és a nyugati államok között. A németországi árak ismeretében azonban bátran ki tudjuk jelenteni, hogy az anyakönyvi kivonatok hiteles német fordítását jelentős árelőnnyel nyújtjuk. Profitálnak ebből Németországban élő magyar ügyfeleink ugyanúgy, mint a kitelepülést, kivándorlást vagy német cégalapítást Magyarországról tervező ügyfeleink is.

Rövid határidővel és kedvező áron vállaljuk magyar anyakönyvi kivonatok németre való fordítását Németországban elismert hitelesítéssel.

Mikor van szükség anyakönyvi kivonatok hitelesített német fordítására?

Születési anyakönyvi kivonatokkal alapvető személyi és születési adatokat tudunk igazolni. Erre például a következő esetekben van szükség (a teljesség igénye nélkül):

 • Németországban született gyermek anyakönyveztetése
 • Házasságkötés Németországban
 • Szociális juttatások igénylése (Kindergeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld I és II)
 • Német állampolgárság igénylése
 • Egyes képzettségi akkreditációs folyamatok
 • Hagyatéki és válási ügyek

Házassági anyakönyvi kivonatok hitelesített német fordítására első sorban gyermekek németországi anyakönyvezésére és németországi házasságkötések eseteiben van szükség. Utóbbi esetben a német hivatal kérni fog egy ún. „Ledigkeitsbescheinigung” nevű dokumentumot is, mely azt igazolja, hogy az érintett személyek a korábbi (magyarországi) lakhelyük szerinti jogrendben sincsenek a házasság köteléke alatt. Ezt a dokumentumot a magyar jogrend azonban nem ismeri. Alternatív dokumentumokkal szokták helyettesíteni, melyek említik, hogy az illető személy nőtlen/hajadon vagy elvált. Ezen dokumentumokra – ti. amelyek a családi állapotot igazolják, – időbeli korlátok vonatkoznak, rendszerint a benyújtást megelőző hat hónap.

Hogyan járjunk el anyakönyvi kivonatok hiteles német fordításához

Fontos tudni, hogy a német jog szerint egy dokumentum eredetiségét kizárólag a kiállító hatóság vagy közjegyző igazolhatja (külföldi dokumentum esetén a közjegyző azonban nem járhat el, a hitelesítést ilyenkor a konzulátuson érdemes kérni). Ebből adódóan egy fordítónak sincs jogköre egy bemutatott dokumentum eredetiségének megállapítására, tehát erre vonatkozóan jogilag érvényes nyilatkozatot nem is tehet. Az anyakönyvi kivonat hitelesített német fordítása során az arra jogosult fordító kizárólag a fordítás teljességét és helyességét igazolja, ill. azt a tényt, hogy a fordítást ő végezte. A korábbi bejegyzésekben elmondottak szerint ezen utóbbi kitétel magában foglalja, hogy mások által készített fordításokat nem hitelesíthet saját maga által készített munkaként.

A fentiekből adódóan jó hír, hogy eredeti dokumentumok megküldése, bemutatása vagy átadása a fordító számára német jog szerint nem kötelező. Ez olyan szempontból lehet megkönnyebbülés, hogy nincs szükség eredeti dokumentumok postázására, mely jelentős kockázati faktort képezne a küldemény elvesztése esetén minden érintett fél számára, sőt, a dokumentum tulajdonosa számára adott esetben jelentős ráfordítást is.

Érdemes azt is tudni, hogy maguk a német hivatalok sem kérnek eredeti dokumentumokat postán. Állampolgársági ügyek intézéséhez például az eredeti dokumentumról készült hiteles másolat megküldése szükséges. A hitelesített másolatot német jog szerint a városházán üzemelő „Bürgerbüro” készíti. Ha magyar jog szerint készítünk hiteles másolatot, például magyarországi közjegyzőnél, akkor a fordító számára mindenképpen a hitelesített másolatról készült, szkennelt anyagot küldjük meg, hiszen a fordításon minden idegen nyelvű bejegyzésnek szerepelnie kell majd, ideértve az aláírásokat és pecséteket is. A német hivatal a pecsét szövegének fordításából fogja tudni, hogy hitelesített másolatok fordításáról van szó. Ha az anyakönyvi kivonat hitelesített másolatát külképviseleten készítjük, a másolat hitelesítését német nyelven kapjuk, így ezzel további teendőnk nem lesz.

A fordítónak megküldött, jól olvashatóan szkennelt anyagról készült fordítást a fordítónak eredeti példányban kell megküldenie. A német jog nem ismeri ezen a területen az „e-hitelesítés” fogalmát és az elektronikus formátumokat is csak átmeneti jelleggel fogadják el, míg az anyakönyvi kivonat eredeti fordítása postai úton meg nem érkezik hozzájuk.

A Translatery fordítóiroda számára jól ismertek a német hivatalok által a hitelesített fordításokkal szemben támasztott követelmények, ill. ezek változásait folyamatosan felügyeljük. Forduljon hozzánk bizalommal, ha anyakönyvi kivonatok hiteles német fordításra van szüksége.

Az anyakönyvi kivonatok német fordításának különlegességei történeti szempontból

Néhány szót meg kell említenünk a Magyarországon kiadott anyakönyvek formai különlegességeiről. Míg az ezen dokumentumokban foglalt adatok magas fokon standardizáltak, formai megjelenítésük jelentősen változott az idők során. A legrégebbi anyakönyvi kivonatok, melyekkel fordítóirodánk dolgozott, még a monarchia idejéből származnak és a m. kir. hatóságok állították ki őket. Míg a fordító számára nagyon különleges (és felemelő) érzés ilyen történelmi dokumentumokkal foglalkozni, ezen iratok fordítása számos kihívást rejt magában.

Egyfelől a formai megvalósítás külön odafigyelést igényel. Ezek a régi anyakönyvi kivonatok még horizontális sorrendben tartalmazzák az adatokat, szembe a manapság alkalmazott függőleges elrendezéssel. Rendszerint kézzel írt bejegyzéseket tartalmaznak és a kézírás jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évszázadban. Gyakorlott szem és tapasztalt fordító alkalmazása szükséges ahhoz, hogy ezen dokumentumokat gyorsan és standard árazással fordíthassuk hitelesítéssel németre.

A fenti horizontális formátum és kézzel írt bejegyzések egészen a második világháború végéig voltak használatban. Ezután jelent meg a füzetes forma. Itt alkalmanként kézzel írott, más esetekben írógéppel gépelt bejegyzéseket találunk. A kézírás stílusa megváltozott. Gyakran van szükség konzultációra egy-egy nehezen olvasható személyes adat tisztázása érdekében.

A füzetes forma hátoldalán gyakran találhatók bejegyzések, rendszerint gyermekellátási és anyasági segélyek kifizetéséről, a kifizetőhelyek megadásával, aláírással és pecséttel. Mint a fentiekben leírtuk, a hiteles német fordításon minden bejegyzésnek szerepelnie kell, még ha csak említés szintén is. Ha füzetes formátumú anyakönyvi kivonatot juttat el hozzánk fordítás kérésével, kérjük, a hátoldalat is küldje meg beszkennelve. Akkor is, ha az üres.

A 90-es években jelentek meg a kihajtható lapformátumú anyakönyvi kivonatok (rendszerint zöld színben). Ezek esetében nyomon követhetők a törvényi változások. Alkalmanként a származási hely jelenik meg, más esetekben a személyi szám mint kiegészítő adat. Egy időre a személyi szám eltűnt. Ez arra az időre vezethető vissza, amikor a kommunista diktatúra után rövid időre törvényileg megtiltották a személyek számokkal történő azonosítását. A személyi számok a ma ismert formátumban jelennek meg, azaz 1=férfi, 2=nő, majd a születési dátum hat számjegyű kódként, azt követően pedig egy négy számjegyű azonosító.

Ismét jött a változás és a kihajtható formátumot felváltotta az egyoldalas, A4-es formátum. Itt is folyamatos változások tapasztalhatók. Megjelent egy elektronikus személyi azonosító, mely a 2000-es évek elején még hiányzott. Ezenfelül a Magyar Köztársaság nevét 2011-ben Magyarországra változtatták.

Bármilyen formátumú anyakönyvi kivonatról is legyen szó, biztos lehet benne, hogy a Translatery fordítóiroda tapasztalt fordítói megfelelő grafikai feldolgozással készítik el a német fordítását, melynek hitelesítése Németországban garantáltan elismert.

Más személyes dokumentumok fordítását is vállaljuk Németországban elismert hitelesítéssel. Ezek között felsorolhatók:

 • Bizonyítványok
 • Hallgatói jogviszony-igazolások (iskolalátogatási igazolás)
 • Erkölcsi bizonyítványok
 • Keresztlevelek
 • Jövedelemigazolások, munkáltatói igazolások, adóigazolások
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány

És számos más dokumentum. Keresse fel fordítóirodánkat egy pontos és ingyenes ajánlatért.

One thought on “Anyakönyvi kivonatok hiteles német fordítása

Comments are closed.