E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Németországban elismert hitelesített fordítások

The Translatery > Németországban elismert hitelesített fordítások

Németországban elismert, hitelesített fordításokra van szüksége? Nálunk jó helyen jár. Gyors és komplikációktól mentes ügyintézéssel várjuk mindazon érdeklődőket, akiknek németországi álláspályázatokhoz, állampolgársági eljárásokhoz és más adminisztrációs vagy államigazgatási ügyekhez, esetleg német nyelvterületen folytatott jogvitákhoz hivatalosan elismert hitelesített fordításokra van szüksége.

Németországban elfogadott hitelesített fordításra van szüksége?

Keresse fel fordítóirodánkat egy kedvező ajánlatért!

Hitelesített német fordításaink garantáltan elfogadottak Németországban

A német jog a hitelesített fordítást olyan fordításként definiálja, melyet egy német bíróság (rendszerint tartományi bíróság, ún. Langericht) által felesketett fordító készített el és ezt rövid hitelesítési záradékkal, pecséttel és aláírással igazolják. Hangsúlyozandó, hogy a német jog semmilyen más fordítást, azaz más országból származó hitelesített fordításokat sem fogad el hiteles fordításként államigazgatási, bírósági és hivatali eljárások során.

Fordítóirodánk szoros együttműködésben dolgozik olyan németországi, bíróságilag felesketett fordítókkal, akik jogosultak német jog szerinti hitelesített fordítás kibocsátására. Ilyen szempontból ügyfeleink első kézből kapják ezen fordításokat, közvetítői díjak nélkül, mellyel elmondható, hogy verhetetlen ajánlatot adunk mindazoknak, akik minket bíznak meg német hitelesített fordítások elkészítésével. A költségmegtakarításokon felül ez gyors ügyintézést is jelent. Hitelesített fordításait néhány napon belül kézhez kapja.

Mit ír elő a német jog a hitelesített fordításokra vonatkozóan?

A hitelesített fordításnak a fordítói pecséten és aláíráson kívül tartalmaznia kell egy záradékot arra vonatkozóan, hogy a fordító maga készítette el a fordításokat. A törvény megfogalmazásában hitelesített fordításnak az minősül, amit felesketett fordító készített el. Ez egyben azt is jelenti, hogy mások által készített fordítások hitelesítésére nincs lehetőség. Érdemes tehát mindjárt az illetékes fordítóhoz vagy fordítóirodához fordulni, amennyiben németországi ügyek intézéséhez hitelesített fordításra van szüksége.

A felesketett fordítónak a záradékban igazolnia kell, hogy a fordítás az idegen nyelvű szöveg teljes, hibátlan és hű fordítása. Az eredeti dokumentumok beküldésére ebben az esetben két okból nincs szükség:

  • egyfelől a fordító csupán a fordítás helyességét és teljességét igazolja,
  • másfelől pedig egy felesketett fordítónak német jog szerint nincs jogosultsága egy eredeti dokumentum hitelességének megállapítására. Ezt kizárólag közjegyzők, járásbíróságok (Amtsgericht) vagy magyar külképviseletek végzik, ún. Apostille kiadásával.

Jogosultság hiányában a fordító nem állapíthatja meg azt, hogy az eredeti dokumentumot vagy az arról készült másolatot mutatták be a számára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy elegendő jól olvasható szkennelt dokumentumok e-mailen keresztüli megküldése.

A fordítást azonban eredeti kiadásban, azaz postai úton kell megküldenünk az Ön számára. A tőlünk kapott, eredeti hitelesített fordítás rendszerint tartalmazza a magyar nyelvű dokumentum másolatát is csatolva. Ezen eredeti fordításokat a német hatóságok az eredeti dokumentummal, avagy az arról készült hiteles másolattal együtt vizsgálják meg, ill. kérik benyújtásra. A hitelesített másolatot a német okmányirodáktól, ún. Bürgerbüro hivataloktól szerezheti be, melyeket a városházán talál. A hitelesített másolatokat rendszerint 1-2 eurós költséggel készítik el Önnek.

Az Apostille német nyelvre való fordításáról

Az eredeti dokumentum hitelességének igazolásáról el kell mondani, hogy németországi közjegyzők idegen nyelvű dokumentumokat nem hitelesítenek, azaz az ún. Apostille csak magyarországi hivataloktól vagy külképviseleteken keresztül szerezhető be. Ezen dokumentumokról külön hitelesített fordítást kell készíteni, amennyiben eredetiségigazolás benyújtása is szükséges. Ez például állampolgársági ügyek intézése esetén áll fenn.

Hitelesített fordítások német nyelvre

Fordítóirodánk gyakorlatilag minden hivatalos dokumentum hitelesített magyar-német fordítását vállalja, melyek németországi hivatalos ügyintézés során felmerülhetnek. Az alábbiakban ezen dokumentumok köréről adunk rövid tájékoztatást Önnek a teljesség igénye nélkül.

Születési anyakönyvi kivonat fordítása

A leggyakoribb hivatalos dokumentum, melyről fordítóirodánk hitelesített fordításokat készít, a magyar születési anyakönyvi kivonatok fordítása német nyelvre. Ennek során függetlenül attól, hogy Ön még sarló-kalapácsos címeres kivonattal, a 90-es években kiadott füzetekkel vagy az újabb, A4-es formátumú nemzetközi születési anyakönyvi kivonatokkal rendelkezik, fordítóinktól gyors, igényes és pontos munkát várhat el. Ebben a témakörben meg kell jegyezni, hogy annak ellenére, hogy a nemzetközi születési anyakönyvi kivonatok magyar, angol és francia nyelven kerülnek kiállításra, a német hivatalok ezekről hitelesített fordításokat kérnek. A cél ugyanis nem az, hogy az adott ügyintéző megértse a tartalmat, hanem az, hogy az adott dokumentum Németország hivatalos nyelvén álljon a hivatal rendelkezésére. Ezenfelül számos bejegyzés nem jelenik meg többnyelvű változatban, mely szintén anomáliákhoz vezetne. Az ügyintézés komplikációktól mentes lebonyolítása érdekében fontos, hogy szakértő fordítóirodával működjön együtt, amennyiben anyakönyvi kivonatairól hiteles német fordítást szeretne készíteni. Fordítóirodánk örömmel várja megkeresését!

Bizonyítványok, diplomák fordítása

Legyen az álláspályázat vagy képzettség igazolása, számos esetben merül fel olyan képesítési dokumentumok német nyelvre való hiteles fordításának szükségessége, mint a diplomák vagy bizonyítványok. Németországban, akárcsak Magyarországon, számos szakma gyakorlása szigorú képesítési feltételekhez kötött. Minden olyan munka végzéséhez, melyek törvényileg szakmunkások vagy szakképzett munkások foglalkoztatásához kötöttek, Önnek hiteles fordítással kell igazolnia szakképesítését. Ugyanez vonatkozik óvónők, dajkák, tanárok, tanítók, egyetemi professzorok, betegápolók, nővérek, beteggondozók, orvosok, fogorvosok, pszichológusok és számos más szakmában foglalkoztatottak alkalmazására is. Amennyiben Ön Németországban bejelentett lakcímmel rendelkezik és még munkakereső státuszban van, az ún. Jobcenterek kérvényre átvállalják a fordítási költségeket. Erről külön igazolást adnak ki az Ön számára, melyet fordítóirodánk szintén elfogad. Kérjük, ezen körülményről még az ajánlatkérési fázisban, előre tájékoztasson minket. Számos munkaerőközvetítő cég is vállalja a fordítási költségek átvételét, akik sikeres közvetítés esetén ezen költségeket a foglalkoztató cégekre terhelik.

Jogosítvány fordítása németre

Magyarországi kártya formátumú jogosítványával németországi, három hónapnál rövidebb látogatásai során gond nélkül vezethet. Amennyiben fél éven belüli időtartamon belül tartózkodik Németországban, a magyar EU-s, kártya formátumú jogosítvány megkötések nélkül érvényes. Amennyiben a hat hónap lejárta után igazolja, hogy hat hónapon belül elhagyja az országot, nem szükséges német jogosítványra váltania. Amennyiben tartósan telepedett le Németországban, az illetékes hatóság, az ún. Führerscheinstelle minimális költségekért német EU-s jogosítványt ad ki Önnek, melynek ellenében a magyar jogosítványát le kell adnia. Hitelesített fordítás elkészítése érvényes magyar jogosítványáról (2020-as jogi előírások szerint) tehát nem szükséges.