E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Jogi szakfordítások ügyvédi irodáknak is

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > jogi fordítás > Jogi szakfordítások ügyvédi irodáknak is

Ügyvédi irodáknak országszerte gyakran van dolga olyan esetekkel, melyekben külföldi résztvevők is érintettek. Az ilyen ügyek feldolgozása elkerülhetetlenül maga után vonja az idegen nyelvű dokumentumokkal való munkát. De vajon elegendő-e az idegen nyelvi ismeretek megléte egy nemzetközi peres ügy sikeres vezetéséhez? És mikor van szüksége az ügyvédi irodáknak fordítási szolgáltatásokra?

Jogi szakterületeken is igaz a mondás, hogy ahány ház, annyi szokás. Bármennyire is közeli vagy távoli az ország, mellyel az ügyvédnek dolga van, a nyelvi és kulturális különbségek mellett mindig jelentős eltérések adódnak a jogrendszerben is. Jogi szakfordító, ill. fordítóiroda bevonásával az idegen nyelvű dokumentumok nem csupán lefordíthatók, de a háttérismeretek és konzultációs lehetőségek megléte miatt az ügyvédi iroda további előnyökben is részesül. A fordítói szakismeretek peres ügyekbe való beépítése akár fontos szerepet is kaphat a megfelelő stratégia kiválasztásában. Ami azonban kiemelkedő jelentőségű a jogi szakfordítások területén, az a pontos, szakszerű munka és a határidőre való szállítás. Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy hogyan alakítható ki az együttműködés a fordítóiroda és az ügyvédi iroda között és ez a kooperáció milyen kölcsönös előnyökkel jár.

  1. Egy jogi szakfordítóval való együttműködés már a kezdetektől jelentős ráfordításokat takarít meg az ügyvédi iroda számára.

Nemzetközi eljárások és perek esetében az idegen nyelvű anyagok a legritkább esetben állnak rendelkezésre szerkeszthető formátumban. A szakszerű fordítások elkészítésének legalapvetőbb feltétele pedig az adott szöveg szerkeszthető formában való megléte, hiszen csak így biztosítható, – különösen terjedelmesebb anyagok esetén –, hogy valóban minden mondat és mondatrész lefordításra kerül, a forrásszöveg és a lefordított anyag egymással komoly időigények nélkül összevethető, azaz hatékonyan ellenőrizhető, ill. hogy a fordítás viszonylag rövid határidőn belül elkészíthető legyen. Legyünk realisták: igaz, hogy egy terjedelmes szöveg lefordítása megfelelő minőségben időigényes, de nemzetközi jogi eljárások során ez az idő egyszerűen nem áll rendelkezésre. Szigorú határidők vonatkoznak hiánypótlásra, fellebbezésekre, kérvények és keresetek leadására stb. Szintén szoríthat az idő, ha külföldi vállalatok alapításáról van szó. Ilyenkor ugyanis a várható vagy már folyamatban lévő projektek okán minden további nem termelékeny nap jelentős költségekkel vagy bevételkieséssel járhat.

A szűkös határidők tehát mindenképpen komoly szakmai kihívást jelentenek. Ezek megoldása pedig nem a kapkodás vagy kiforratlan technológiák bevonása (mint azt oly sokan hirdetik). Egy tapasztalt és egymással már évek óta összejátszó fordítói csapat és szöveg-, ill. kiadványszerkesztési szakismeretek megléte jelentősen felgyorsítja a fordítási folyamatokat, a magas minőség fenntartása mellett. Ilyenkor a rutinszerűen elvégzett munkafolyamatok és az évek során kifejlesztett, gyakorlatilag automatizált megoldások azok, melyekkel jelentősen lerövidíthetők a szerkesztési és fordítási folyamatok, így a jogi fordítás megrendelésekor a külföldi hatóság által megszabott határidők betartása nem kerül veszélybe.

Fordítóirodánk megfelelő tapasztalatokkal és szakismeretekkel rendelkezik terjedelmes jogi anyagok pontos határidőre való leszállítása területén. Ennek során a minőségi szempontok továbbra is központi szerepet játszanak.

  1. Szakmai szempontból felkészült jogi fordítók állnak az ügyvédi irodák rendelkezésére.

Jogi szakfordítások készítése során alapvető fontosságú és magától értetődő, hogy fordítóirodánk szakképzett és tapasztalt jogi fordítókkal működik együtt. Ez további érv fordítóirodánk mellett, ha magyarországi székhelyű ügyvédi irodák keresnek nyelvi támogatást nemzetközi eljárásokhoz.

Akárcsak a jogi szakterületek más szegmenseiben, a fordítási szakterületeken is jelentős szerepet játszik a specializáció. A fordítói szakismeretek képzettséggel és hosszú évek tapasztalatával szerezhetők meg. A jogi szakfordító is specializált szakterületekkel rendelkezik. A fordítóirodánkkal való együttműködés során elérést biztosítunk jogi szakfordítók széles választékára, akik elsősorban családjogi, öröklési jogi, ingatlanjogi, kereskedelmi és társasági jogi, sőt, büntetőjogi szakismeretekkel rendelkeznek. Ezen együttműködések során mindig biztosítjuk a megfelelő szakemberek kiválasztását egy adott projekthez. Míg optimalizált folyamataink a határidő pontos betartásáról és a fordított anyag igényes megjelenéséről gondoskodnak, addig a szakfordítókkal való együttműködésünk a jogi fordítások tartalmi szakszerűségét biztosítja.

Tartalmilag számos különböző jogi szöveg fordítása végezhető el:

  • szerződések fordítása
  • megállapodások és egyezmények
  • cégalapítási dokumentumok
  • bírósági határozatok, ítéletek (pl. válási papírok fordítása)
  • általános szerződési vagy szállítási feltételek
  • újabban adatvédelmi nyilatkozatok, akár online használatra

A Translatery fordítóirodával való együttműködés során a jogi szakfordítást rendelő ügyfél olyan partner támogatását tudhatja maga mögött, mely több éves kooperációkat alakított ki számos szakterületen tevékeny jogi fordítókkal.

  1. Külföldi jogrend szerint hitelesített fordítások

Különösen akkor, ha külföldi bíróságok vagy hatóságok elé kívánunk dokumentumokat benyújtani a fordítás hitelesítése szükséges. A magyar jogrend különbséget tesz hivatalos és hiteles fordítás között. Számos más jogrend nem. Ide tartozik például a német, az osztrák és az ausztrál jogrend. A jogi fordításokhoz partnerként választott fordítóiroda feladata annak ismerete, hogy melyik jogrend, milyen helyzetben milyen jellegű fordításokat kíván meg. Gyakorlatilag „worst case” eset, ha egy adott peres ügy a fordítás formai követelményeinek hiányos ismeretein bukik. Ezért érdemes a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Translatery fordítóirodát választani a nemzetközi jogvitákban vagy külföldi hatóságok előtt használni kívánt jogi szakfordításokhoz. Széles körű szakismereteinknek köszönhetően pontosan tudjuk, hogy melyik országban milyen előírások vonatkoznak egy adott helyzetre, ha fordításokról van szó. Ha az adott célország mégsem ismert, pontosan tudjuk, honnan szerezhető be az információ a vonatkozó előírásokra vonatkozóan.

Hiteles jogi fordítások esetén egy további előny is megemlítendő a Translatery fordítóirodával való együttműködéssel kapcsolatban. Mivel a cég magyarországi székhellyel rendelkezik, a fordítások postázása belföldről történik. Hitelesített fordítások esetén a legtöbb jogrend eredeti, nyomtatott, pecsétes változatokat követel meg. A szállítási utak így rövidebben tarthatók, szemben a célországi fordítóirodákkal való együttműködésekkel.

És a végére egy jótanács: Felejtsük el a mesterséges intelligenciát, ha jogi fordításokról van szó:

Gyakran merül fel a kérdés, hogy nem tart-e a fordító attól, hogy a mesterséges intelligencia hamarosan elveszi a munkáját. Nos, ami a jogi fordításokat illeti, ezen a szakterületen a technológia fejlettsége még a kanyarban sincs és az emberi intelligencia nélkülözhetetlen a minőségi munkához. Jogi szövegek esetén komplex, többszörösen összetett mondatokról van szó, melyekkel a technológia nem képes megbirkózni. Ezenfelül szükséges a jogrendszerek mélyreható ismerete is, mely ismeretek segítségével a jogi szakszövegből kibogozható a jelentéstartalom. Csak ezután ültethető át a szöveg egy másik nyelvre. Nem ritka, hogy a fordítónak megfelelően kommentálnia kell az egyes szövegrészeket ahhoz, hogy az olvasó számára egyértelművé tegye, hogy miről van szó.

A jogi rendszerek különbségei pedig jelentősen meghatározzák a szóhasználatot. Komoly különbségek adódnak például az angolszász „common law” és a kontinentális kodifikált jogrendszerek között, de a kontinentális jogrendszerek egymáshoz viszonyítva is jelentős eltéréseket mutathatnak. Gondoljunk itt a német nyelvterület szövetségi felépítésű jogrendszereire, vagy akár a római-germán jogrendszerekben elkülönülő germán és napóleoni jogcsalád-típusokra. Ezer és ezer példa sorolható fel arra vonatkozóan, hogy az adott jogi környezet mennyiben befolyásolja a jogi szakszövegek felépítését és milyen módszertan szükséges szerződések és más jogi tartalmú anyagok szakszerű fordításához. Kiemelendő azonban, hogy magának a fordítónak nem jogásznak, ügyvédnek vagy bírónak kell lennie, hanem a fordítási módszertannal kell tisztában lennie, melynek használatával az ezen magas fokon specifikus tartalmak nyelvek és kultúrák között konvertálhatók. Gép, algoritmus vagy bármilyen automatizált módszer ez a rendkívüli emberi gondolkodást igénylő feladatot nem képes elfogadható színvonalon elvégezni.

Bizonyításként pedig itt egy egyszerű kísérlet. A Google ingyenes fordítója, mely jelen pillanatban a legfejlettebb fordítói technológiát használja, 2021 szeptemberében mind a német Amtsgericht, mind a Kreisgericht mind a Landgericht szavakra a „kerületi bíróság” találatot adja. Lásd itt:

A szakfordító ismeri mind a magyar, mind a német bírósági rendszerek felépítését és különbséget tud tenni a kerületi bíróság, a körzeti bíróság, a járásbíróság, a tartományi bíróság, ill. fellebbviteli bíróságok fogalma között. Már ezen rendkívül egyszerű szakszó fordítása is meghaladja az automatikus fordítóprogramok képességeit. El lehet képzelni, milyen eredmények születnek, ha komplex jogi összefüggéseket táplálunk be a programokba.

Fordítóprogramok használata jogi fordítások esetén más területen is tabu. Gondoljunk csak munkaszerződésekre vagy akár ingatlan adás-vételi szerződésekre? Egy a realitás talaján álló személy sem írna alá olyan szerződést, melynek fordítása automatikus fordítóprogrammal készült.

Mindent összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Translatery fordítóiroda által kínált fordítási megoldások kiváló lehetőségeket biztosítanak nemzetközi tevékenységű ügyvédi irodák számára a nemzetközi kommunikáció megkönnyítésére és felgyorsítására. Keressen minket bizalommal!