E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Olasz szakfordítások

The Translatery > Olasz szakfordítások

Amennyiben olasz szakfordításokhoz keres szakértő fordítóirodát, cégünkben megbízható partnerre talál. Anyanyelvi olasz fordítóink több éves tapasztalataikat az Önök szolgálatába állítják. Fordítóirodánk számos minőségbiztosítási lépést hajt végre annak biztosítása érdekében, hogy az olasz fordítások minden nyelvi kombinációban kiváló minőséggel rendelkezzenek. Szervezési és technikai lépéseket hajtunk végre a pontos, megbeszélt határidő szerinti szállítás biztosítására. A kedvező és áttekinthető árképzés olyan további szolgáltatási jellemző, mely fordítóirodánkat számos iparág kedvelt partnerévé teszi az olasz-magyar fordítások területén.

Olasz fordításokra van szüksége?

Keresse fordítóirodánkat bizalommal. Minőségi olasz fordítások, a határidők szigorú betartása és kedvező árképzés várja Önt.

Olasz fordítót keres?

Az olasz nyelv különösen fontos szerepet tölt be a magyar gazdasági életben. A magyar gazdaság megközelítőleg 6 milliárd dollár értékben exportál termékeket és szolgáltatásokat Olaszországba (2016-os adat) és hasonló mértékben fogad olaszországi termékeket. Ebben a gazdasági környezetben elengedhetetlen a zökkenőmentes kommunikáció a piaci szereplők között. Fordítóirodánk precíz és lelkiismeretes munkával várja mindazon érdeklődőket, akik olasz gazdasági vagy hivatali kapcsolatok lebonyolításához megbízható olasz fordítókat keresnek. Számos témakör elérhető. Legyen az gazdasági, jogi, marketinges vagy műszaki tartalom, nálunk megfelelő képzettségű és több éves tapasztalattal rendelkező olasz fordítókat talál az aktuális kommunikációs igények kielégítéséhez.

Olasz fordítások összefüggésében is nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő, anyanyelvi minőség biztosítására. Csak így biztosítható ugyanis a megfelelő nyelvi, stilisztikai és kulturális helyesség. Az anyanyelvi minőséget minden irányban garantáljuk. Ez olyan szolgáltatási jellemző, melyet a magyarországi versenytársak között majdnem egyedülállóan tudunk biztosítani.

Minőségi olasz fordítások

Olasz szakfordítások esetében is különösen nagy figyelmet szentelünk a minőségi munkára. Fordítóinkat nem automatizált rendszerekkel, vagy „first come first serve” projektmenedzseri rendszerek bevonásával választjuk ki, hanem a fordítói profilok és a projekt követelményeinek összevetésével. Ezen elemzések után kerül kiválasztásra a fordító. Törzsügyfelek esetében a stilisztikai és nyelvi egység megtartása érdekében, – igény esetén, – törzsfordító kerül kirendelésre.

A minőség biztosítása az anyanyelvi és szakértő olasz fordító megbízása mellett számos más szinten is megtörténik. Az elkészült fordításokat egy második nyelvész szakember ellenőrzi nyelvi helyességre és a fordítás teljességére vonatkozóan. Ezenfelül gépi szinten is minőségellenőrzést végzünk. Ehhez ún. CAT-eszközöket, azaz fordítástámogató eszközöket használunk. Ezen szoftverek real-time rendszerben vetik össze a már lefordított szegmenseket a még fordításra váró szegmensekkel (rendszerint és a beállítások függvényében mondatokra bontva). Azonosságok észlelése esetén a rendszer javaslatot ad a fordításra és további számos előnyt is biztosít, mint például a szakkifejezések ellenőrzött adatbankjának integrálásának lehetőségét. Mindezen jellemzők biztosítják, hogy az olasz fordítás egységesen és konzisztens módon használja az előírt szakkifejezéseket, akár nagyobb terjedelmű vagy hosszabb időn át ívelő projektek esetén is. A szoftver tehát ott avatkozik be, ahol az emberi figyelem felmondana. További előnyök között sorolható fel a már említett technikai jellemzők okán, hogy nagyobb projektek feldolgozása kevesebb ráfordítással jár. A ráfordítások ezen kedvező alakulását, csökkenését, árkedvezmények formájában adjuk tovább ügyfeleinknek. Forduljon hozzánk pontos árajánlatért, ha minőségi olasz fordításokra van szüksége.

 

Minőségi jogi olasz fordításokra van szüksége?

Ha jogi szövegekhez keres olasz-magyar fordítót, irodánknál jó helyen jár. Jogi szövegek esetében különösen fontos a tartalmak pontos és hiánytalan visszadása. A fordítás helyessége nem csupán nyelvi szinten, de a jogi tartalmak és fogalmak tekintetében is adott kell legyen. Fordítóirodánk ezen minőségi kitételek okán kizárólag jogi ismeretekkel rendelkező olasz fordítókkal dolgozik együtt, ha szerződések vagy más tartalmak olaszra/olaszról való fordításáról van szó. Ezen jogi ismeretek fontos alapfeltételét képezik a jogi szövegek olasz és magyar nyelv közötti fordítása során fenntartandó tartalmi helyességének. Fordítóirodánk vállalja szerződések, megállapodások és más jogi tartalmak olasz fordítását.

Műszaki olasz fordításokat is vállalunk

Olaszország és Magyarország között jelentős technológiai kereskedelem zajlik. Az élen járó gépészet és járműipar mellett számos más termékcsalád is jelentős szerepet játszik a magyar-olasz kereskedelmi viszonyokban. Műszaki olasz fordításokra akkor van szükség, ha a külföldi kezelőszemélyzetet tájékoztatni kívánják egy adott technológia, gép, berendezés helyes és biztonságos kezeléséről/használatáról. Erre a célra használati, kezelési és üzemeltetési útmutatókat fordítunk olaszra/olaszról. Szolgáltatásaink igénybe vételével jelentősen hozzájárul az olasz nyelvterületre értékesített gépek és berendezések használati biztonságához. Ezenfelül az Európai Unió gépészeti irányelve is szigorúan szabályozza a műszaki dokumentáció fordítását. A külföldre (más EU-s országba) értékesített technológia esetében a hozzá tartozó műszaki dokumentáció a gép/berendezés részének tekintendő és azt kötelező az adott célország hivatalos nyelvén rendelkezésre bocsátani. A fordítóirodánktól rendelt olasz műszaki fordításokkal így nem csupán az üzembiztonság növeléséhez járul hozzá, de biztosítja a vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelést is. Forduljon bizalommal hozzánk, ha műszaki dokumentumok olasz fordítására van szüksége.

Marketinges témájú olasz fordítások

Bármilyen területen is értékesít szolgáltatásokat vagy termékeket Olaszországba, a termék- és szolgáltatásleírásokat mindenképpen szükséges olaszra fordítani. Fordítóirodánk marketinges témakörökben is szívesen áll magyarországi cégek és vállalatok számára katalógusok, kiadványok, weboldalas szövegek és más online tartalmak olasz fordításában. Ebben a szolgáltatási szegmensben fordítóirodánk két területre fektet különös hangsúlyt.

Egyfelől fontosnak tartjuk, hogy az olasz anyanyelvű olvasó természetesnek tartsa a szöveget. Nem szabad észrevennie, hogy fordítással van dolga. Erre a célra képzett, anyanyelvi olasz fordítókat használunk, akik jól ismerik a célkultúrát és megfelelő szófordulatokkal teszik a marketinges szövegeket természetessé és meggyőzővé.

Marketinges olasz fordítások esetében a másik kiemelendő szolgáltatási jellemzőt kiadványszerkesztési szakismereteink képezik. Ennek keretében lehetőségünk van az adott kiadványok eredeti formátumban való szerkesztésére. Ezzel jelentős időmegtakarítás érhető el ügyfeleink számára, akik komoly költségeket is megtakaríthatnak. Forduljon hozzánk bizalommal, ha marketinges témájú olasz fordításokra vagy idegen nyelvű kiadványszerkesztési feladatokra van szüksége.

 

Olasz fordítások pénzügyi témakörökben

Fordítóirodánk pénzügyi témákban is vállal olasz fordításokat. Ebben az esetben első sorban éves beszámolók, mérlegek, eredménykimutatások, avagy adózási dokumentumok, pénzügyi beszámolók, befektetői és részvényesi kommunikáció és más hasonló dokumentumok magyar és olasz közötti fordításáról van szó. Ezen fordításokra számos esetben hivatalos előírások miatt van szükség, más esetekben egyszerű gesztusról van szó. A velünk való együttműködés során mindig biztos lehet abban, hogy kiválóan képzett olasz fordítók végzik a fordítási munkálatokat a legszigorúbb titoktartási kötelezettségek betartása mellett. A bizalmasság és titoktartás magas szintjét már a projektkezelési fázisban biztosítjuk. Fordítóirodánk megbízható partner pénzügyi dokumentumok olasz fordításához. Várjuk megkeresését.

Olasz fordítót keres Magyarországon?

A Translatery fordítóiroda egész Magyarország területéről várja ügyfelek érdeklődését. Legyen az Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok, Sopron, Veszprém vagy más település, ha olasz fordításokra van szüksége, mi mindig kiváló minőséget nyújtunk ügyfeleinknek a határidők pontos betartása mellett.