E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Német szakfordítások

The Translatery > Német szakfordítások

Anyanyelvi német fordítót keres? Olyan fordítóirodát, mely nemzetközi szakmai tapasztalatával speciális feladatokat is képes elvégezni és különleges elvárásoknak megfelelni? Szakfordítóink számos témakörben vállalnak magyar-német és német-magyar fordításokat. Műszaki, jogi, gazdasági, pénzügyi jellegű szövegek fordítása németre vagy németről ugyanolyan problémamentesen oldható meg, mint marketinges vagy orvosi-gyógyászati jellegű szakszövegek fordítása. Cégünk széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, elsősorban a délnémet gazdasággal való kapcsolattartásban és pontosan ismerjük az ottani tevékenységű cégek elvárásait és munkameneteit. Ezen tapasztalatokat a fordítási munkálatokba is beépítettük, így a fordítóirodánkkal való együttműködés különleges előnye a német piaccal való kapcsolatépítés nyelvi akadálymentesítése. Lépjen kapcsolatba velünk és kérjen ingyenes ajánlatot, amennyiben német fordításokra van szüksége. Tisztelettel várjuk megkeresését.

Szakszerű német fordításokra van szüksége?

Forduljon hozzánk bizalommal

Szakfordítások magyar nyelvről németre

Németország mind export, mind import tekintetében fontos szerepet játszik a magyar gazdaságban. Ausztria és Svájc szintén az élmezőnyben vannak a magyar vállalatok külkereskedelmi kapcsolatai területén. Magyar vállalatok sikeres nemzetközi tevékenysége során tehát a német nyelv kiemelkedő jelentőségű. Fordítóirodánk megbízható és szakszerű német fordításokat nyújt azon magyar kis- és középvállalatoknak, melyek német nyelvű piacokon értékesítenek termékeket, avagy más módon ápolnak szoros kapcsolatokat német, osztrák és svájci vállalatokkal.

Míg fordítóirodánk természetesen betartja az általánosan elismert szakmai minőségbiztosítási szabályokat, így például az anyanyelvi minőség biztosítását, képzett fordítók alkalmazását és széles körű ellenőrzések elvégzését minden projektre vonatkozóan, a velünk való együttműködés számos olyan előnyt is hordoz magában, melyek kiemelik szolgáltatásainkat a piacon.

Német fordítási szolgáltatásaink egyik ilyen előnye a német piac beható kulturális ismerete. Ezen ismérv elsősorban marketinges jellegű szövegek fordítása esetén jelent előnyt ügyfeleink számára. Az elkészített értékesítési anyagok ugyanis pontosan megfelelnek a német anyanyelvű közönség nyelvi és kulturális elvárásainak. A fordítás minősége ezen területeken a pontos tartalmi egyezőséget kiegészítően abban is megjelenik, hogy a szöveg az anyanyelvi olvasó számára természetesen hangzik, nem érezhető rajta a fordítás.

Jogi jellegű német szakfordítások esetén szintén központi szerepet kap a célpiac ismerete. Ebben az esetben a szakkifejezések mögötti jogi tartalmak pontos ismerete jelenti számunkra a minőség kulcsát. Német jogi fordítások esetén a különleges kihívást az eltérő jogi rendszerek szakkifejezéseinek tartalmi összevezetése jeleni, melynek során biztosítjuk, hogy a fordított szöveg olvasója nyelvi tekintetben pontosan megérti a jogi tartalmakat és összefüggéseket. Jogi tartalmú szövegek német nyelvre való fordítása esetén a fordítóirodánkkal való együttműködés garancia a pontos és minőségi szolgáltatásokra. Keressen fel minket további információkért, ill. pontos árajánlatért.

Szolgáltatásaink központi eleme a kiváló minőség

A német szakfordítások során elsődleges fontosságú cégünk számára a nyelvi kiválóság és a technikai megvalósítás tökéletességének biztosítása. Mit is jelent ez? A fordítási feladatok során nem csupán nyelvi kihívásokkal találja magát szemben a szakfordító. Számos más, kialakítási, kulturális és technikai szempontot is figyelembe kell venni. Ezen feladatok ismeretében és elvégzésében rejlik a fordítóirodánkkal való együttműködés előnye. Rendszeresen dolgozunk speciális fájlformátumokkal és rendszeresen találkozunk olyan speciális feladatokkal a fordítások során, melyek megoldása nem elsősorban nyelvi feladat. Amennyiben német fordítási igényei során grafikai és technikai kihívásokkal találja magát szemben, forduljon hozzánk bizalommal. Biztosítjuk ügyfeleink számára, hogy a megoldandó nyelvi, kulturális és technikai feladatokra optimális megoldásokat találunk, kiváló ár-érték arány fenntartása mellett.

Miért van szükségem német fordításokra?

Noha a német nyelvterületen a legtöbb cégnél kiválóan működik az angol nyelvű kommunikáció, az üzleti életben számos olyan helyzet adódik, melyekben szakszerű német fordításokra lesz szüksége. Több helyzetben törvényi előírás német nyelvű szöveges anyagok biztosítása. Ilyen eset például a technikai eszközök, gépek és berendezések értékesítése német nyelvterületre. Ilyenkor a német műszaki fordítások biztosítják, hogy a végfelhasználó, avagy a külföldi személyzet pontosan érti az Ön utasításait és biztonsági felhívásait, így ezek követésére és betartására képesek.

Amennyiben termékeit és szolgáltatásait német nyelvterületre értékesíti, fontos, hogy potenciális és meglévő ügyfelei saját anyanyelvükön olvashassanak értékesítési anyagairól. Ezzel nem csupán növeli ügyfelei számát, – mely pozitívan hat cégének forgalmára, – hanem meglévő ügyfelei esetén kevesebb félreértés, kevesebb reklamáció várható. Ez jelentős mértékben tehermentesíti ügyfeleinket.

Hitelesített német fordításra lesz szüksége akkor, ha németországi vagy osztrák hivatalokkal akad dolga. Ilyenkor pontosan szabályozott az, hogy ki és milyen módon állíthat ki hitelesített német fordításokat. Fordítóirodánk olyan hitelesített német fordításokkal látja el magyarországi ügyfeleit, melyek német nyelvterületen hivatalosan elfogadottak.

Lépjen kapcsolatba velünk további információkért és kérjen ajánlatot aktuális projektjére.

Ügyfeleinkről

Ügyfeleink között számos kis- és középvállalat emelhető ki, melyek osztrák és német cégekkel állnak többé-kevésbé rendszeres üzleti kapcsolatban. Szolgáltatásainkkal megkönnyíti az ezen ügyfeleivel való kapcsolattartást, akik szemében Ön olyan cégként jelenik meg, amely komolyan veszi nemzetközi ügyfélkapcsolatait. Ez nem csak a bizalmat erősíti cége irányában, de növeli majd cége ismertségét is a német nyelvterületen. Fordítóirodánk tisztában van a német fordítási feladatokkal kapcsolatban fennálló felelősségével, és ügyfeleink számára mindig pontos, lelkiismeretes munkát végzünk. Forduljon bizalommal fordítóirodánkhoz, amennyiben magyar-német fordításokra van szüksége.

Műszaki szövegek német fordítását vállaljuk

A német piacok elsősorban műszaki és technológiai területeken játszanak fontos szerepet a magyar gazdaságban. Az elmúlt években kialakult szoros üzleti kapcsolatok nyugati szomszédainkkal mindenekelőtt technológiai transzferek területén jöttek létre. Míg számos nemzetközi tevékenységű, multinacionális német és osztrák vállalat tart fenn különböző típusú érdekeltségeket – gyártóüzemeket, fióktelepeket, leányvállalatokat stb. – a magyar piacon, nem szabad megfeledkezni a kis- és középvállalati „global playerekről” sem. Bármilyen technológiát is gyárt vagy forgalmaz az Ön vállalata, a németországi és osztrák terjeszkedéshez elengedhetetlen egy megbízható és hatékonyan dolgozó partner bevonása a műszaki német fordítási folyamatokba. Legyen az az EU gépészeti irányelvének hatálya alá tartozó gép vagy berendezés, avagy kis háztartási, ill. magáncélú eszköz, számos esetben válik szükségessé a műszaki dokumentációk, így például használati és üzemeltetési útmutatók, karbantartási útmutatók, utasítások, biztonsági adatlapok stb. német nyelvre/nyelvről való lefordítása. Fordítóirodánk a műszaki német fordítási szolgáltatásaival nem csak a törvényi előírásoknak való megfelelésben segít, de jelentős mértékben hozzájárul a felhasználói élmény növeléséhez, mivel a német anyanyelvű felhasználó vagy üzemeltető saját anyanyelvén lesz képes elolvasni az Ön útmutatásait.

A fentiekkel analóg módon természetesen akkor is szívesen állunk magyarországi ügyfeleink részére, ha német nyelvterületről vásárolnak technológiát, készülékeket vagy berendezéseket és a német nyelvű dokumentáció magyar fordítására van szükség. Fordítóirodánk bármely nyelvi irányban elkötelezett a minőségi német műszaki fordítások iránt. Minőségbiztosításunk számos szervezési, tevékenységi és gépi vezérlésű elemből áll. Modern fordítói technikák alkalmazásával biztosítjuk az optimális eredményeket és a kedvező árképzést. Forduljon hozzánk bizalommal, ha megbízható német-magyar műszaki fordításokra van szüksége.

Német jogi fordításokat kínálunk

Német jogi tartalmú fordításokra minden olyan esetben szüksége lehet, amikor német nyelvterületen végez üzleti tevékenységeket vagy más magánjellegű érdekeltségei vannak ezen országokban. Jogi fordításaink során természetesen központi szerepet játszik a megfelelő szakmai ismeretekkel való jogi szakfordító kiválasztása. Német jogi fordítóink mélyreható ismeretekkel rendelkeznek mind a német/osztrák, mind a magyar jogi szakkifejezések jelentéstartalmával kapcsolatosan és képesek ezen jelentéstartalmak nyelvek közötti átvitelére. A tőlünk rendelt német jogi fordításokkal biztosítható, hogy az egyes nyelvi változatokat olvasó személyek mindegyike tökéletesen tisztában van az adott jogi anyag jelentésével. Így elkerülhetők az aláírásból származó későbbi kellemetlen meglepetések.

Forduljon bizalommal fordítóirodánkhoz, ha szerződéseket, megállapodásokat vagy más jogi anyagokat kíván magyar-német kombinációban fordítani. Széleskörű kínálattal szolgáljuk mindazon magyarországi ügyfeleket, akik határainkon túli üzleti érdekeltségekkel rendelkeznek. Kis- és középvállalati ügyfeleink mellett természetesen kiemelendők lakossági magánügyfelek is, akik számára szintén jogi anyagokat fordítunk. Ezek között elsősorban családjogi és bírósági anyagokról van szó. Szolgáltatási portfóliónk tartalmazza ezenfelül a kereskedelmi jogi, társasági jogi vagy akár büntetőjogi szakterületeket is. Kérje ingyenes ajánlatunkat, ha német jogi fordításokra van szüksége. Örömmel várjuk megkeresését.

Szerződések fordítása német nyelvre

Szakképzett német jogi fordítóink szívesen állnak mindazon ügyfelek rendelkezésére, akiknél németországi vagy ausztriai üzleti tevékenységük során szerződések német fordításának igénye merült fel. Ezen jogi tartalmak pontos ismerete minden szerződő fél számára fontos annak érdekében, hogy a felek mindegyike tisztában legyen az együttműködés feltételeivel és jogi hátterével. Ezen ismeretátadással és tájékoztatással a későbbi esetleges félreértések miatti jogviták komoly költségei takaríthatók meg. Legyen az munkaszerződés, adás-vételi szerződés, általános szerződési/üzleti feltételek vagy bármely más szerződés és megállapodás, fordítóirodánk folyamatosan kiváló nyelvi és tartalmi minőség nyújtására törekszik. Szerződések német nyelvre vagy német nyelvről való fordításához a Translatery fordítóirodában szakértő partnerre talált.

Bírósági anyagok német fordítása

A nemzetközi üzleti tevékenységek során gyakran merül fel bírósági anyagok német-magyar fordításának szükségessége is. Ezen igény a mindennapi életben elsősorban cégalapítások, felvásárlások és fúziók összefüggésében merül fel, de számos más esetben is szükség lehet bírósági dokumentumok német nyelvről/nyelvre való fordítására. A már említett minőségi jellemzők mellett fordítóirodánk szolgáltatásainak egyedülálló jellemzője, hogy az ilyen típusú fordításokat akár német nyelvterületen hivatalosan elismert fordításhitelesítéssel is el tudjuk látni. Ennek birtokában az adott fordítás német bíróságok elé is beterjeszthető. Magyarországi ügyfeleink számára ez jelentős költségmegtakarítást jelent. Legyen szó társasági jogról, kereskedelmi jogról, családjogról vagy akár büntetőjogról, szakképzett német jogi fordítóink számos jogi szakterületen kínálnak kiváló minőségű német szakfordításokat rövid határidővel és kedvező áron. Forduljon hozzánk bizalommal.

Bizalmas tartalmak fordítása

Bizalmas vállalati dokumentumok fordítási megbízásai esetén mindenképpen javasolt olyan fordítóiroda választása, mely megfelelő szakmai és folyamatbiztosítási háttérrel rendelkezik a bizalmas tartalmak védelmére. Cégünk számos területen védi a bizalmas tartalmakat, melyek védelmére a projekt minden fázisában külön intézkedéseket foganatosítottunk. Fontos számunkra, hogy bizalmas dokumentumaikhoz csak azon fordítók férjenek hozzá, akik számára ezen elérés mindenképpen szükséges a fordítás elkészítéséhez vagy annak ellenőrzéséhez. Noha online platformok alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a projektmenedzseri munkát, számos esetben veszélyezteti a bizalmasságot. Ezen dokumentumok fordítása során ezért minden lépés a megfelelő biztonsági szempontok szem előtt tartása mellett történik.

Német fordítások magyarországi fordítóirodától

Német fordítási szolgáltatásaink Magyarország teljes területén és külföldön is elérhetőek. Függetlenül attól, hogy az Ön székhelye Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok, Érd vagy más régió, biztos lehet benne, hogy fordítóirodánktól kiváló minőségű német fordításokat kap, pontos szállítással és áttekinthető, érthető árképzéssel. Lépjen kapcsolatba velünk, ha professzionális német fordításokra van szüksége. Várjuk megkeresését.