E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Válási papírok fordítása hitelesítéssel

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > hiteles fordítás > Válási papírok fordítása hitelesítéssel

Válási papírok fordítására számos élethelyzetben lehet szükség. Külföldi házasságkötések, állampolgársági ügyek intézése és más hivatalos tennivalók során is felmerül ezen dokumentumok hivatalos, ill. hiteles fordításának igénye. Válást kimondó tartalmak esetében leginkább határozatokról és bírósági ítéletekről van szó. A válás ténye sokszor anyakönyvi kivonatokba is bejegyzésre kerül, melynek fordítása elegendő lehet az elvált állapot igazolására külföldi hatóság előtt. Bármilyen konkrét helyzetről is legyen szó, hivatalos papírok esetében hivatalos, ill. hiteles fordításokra lesz szükségünk. Nyilvánvaló, hogy válási papírokról senki nem saját tájékoztatására vagy szórakoztatására készít fordítást, hanem hatósági előírásnak való megfelelés céljából. Így mindig fontos a külföldi hatóság, ill. törvények által előírt formai követelmények betartása is.

Mint az korábbi bejegyzésekben említésre került, számos jogrendszer nem ismeri a „hivatalos fordítás” fogalmát. Mindenképpen a célország jogi követelményeinek megfelelő hitelesített fordításra van szükség, ha válási dokumentumokról készítünk fordításokat. Német nyelvterületen ennek megnevezése „beglaubigte Übersetzung”, angol nyelvterületen a „certified translation” kifejezés használatos. Az angol nyelvterületen kevés kivételtől eltekintve liberálisabb szabályozások vannak érvényben, de mindenképpen érdemes tájékozódni a konkrét helyzetről. Ausztrália és Kanada esetében a hitelesített fordítások témaköre például rendkívül szigorúan szabályozott. A német nyelvterületen Ausztria és Németország bíróságok által kinevezett fordítók által hitelesített fordítást kérnek (a Translatery fordítóiroda ezt a követelményt teljesíti), Svájcban kevésbé kötött a szabályozás ezen a területen, de ott is szigorú formai feltételrendszert kell teljesíteni.

Annak érdekében tehát, hogy az új házasságkötés vagy állampolgársági ügyek intézése során ne kelljen plusz köröket futni egy külföldi hatóság által visszadobott hiteles fordítás miatt, érdemes olyan szolgáltatót választani, mely kiismeri magát az adott jogrendszerben. A Translatery fordítóiroda a világ több országába szállít rendszeresen hivatalos és hiteles fordításokat. Magyarországi ügyfeleink számára megbízható és gyors szolgáltatással állunk rendelkezésre, ha válási papírok (határozatok, ítéletek) fordítására van szükség.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha csak a válás tényének igazolására van szükség, valóban szükséges-e a teljes válási határozat dokumentumának fordítása. A feltevés természetesen érthető, hiszen adminisztratív ügyintézésről van szó, senki nem szeretne nagyobb költségeket befektetni, mint ami mindenképpen szükséges. Ha úgy tetszik, a „szükséges rosszról” van szó, tehát a kellemetlen hatásokat – például szükségtelenül magas költségeket – mindenképpen minimális szinten szeretnénk tartani.

Egy válást kimondó határozat vagy ítélet több részből áll. A bevezetésben röviden leírják a feleket, ill. hogy az ő képviseletükben kik, mely ügyvédi irodák járnak el. Az ezt követő szekció kimondja a válás tényét. Ezt követi a dokumentum leghosszabb része, az indoklás, mely számos törvényi hivatkozást tartalmaz.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljes válási ítéletek fordítása nem jár az egzisztenciát fenyegető költségekkel. Kivonatos fordításra, – költségmegtakarítási céllal – természetesen mindig van lehetőség, erről azonban mindenképpen egyeztetni kell a külföldi hatósággal.

Még a kivonatos fordításból sem hiányozhat a felek megnevezése, a bíróság megnevezése, mely a válás tényét kimondta, a vonatkozó határozati és ügyiratszámok, a bíró vagy a bírósági jogász neve, aláírása, dátum, ill. a válás tényét kimondó rész természetesen teljes mértékben lefordítandó. A jogerőre emelkedés tényét és dátumát is mindenképpen le kell fordítani. Ha a külföldi ügyintézőnek „éppen jó napja van”, lehet, hogy eltekintenek az indoklási rész fordításáról, hiszen például német vagy brit jog szerint kevésbé fontos tudni azt, hogy mely magyar törvények és mely paragrafusok alapján mondták ki a házasság felbontását. Ügyeljünk azonban arra, hogy lehetnek olyan folyamodványos ügyek, melyek során a hiányzó részek fordítására mégis szükség lesz. Ilyenkor egy újabb megbízás leadása mindenképpen körülményesebb és szükségtelen költségvonzatokat is eredményezhet. A jó tanács tehát, amennyiben az ügyfélnek anyagilag lehetősége van rá, mindenképpen érdemes a teljes válási dokumentumot (ítélet, határozat) lefordítani. Kivonatos fordítások esetén mindenképpen előzetesen egyeztessünk a hivatali ügyintézővel. A legtöbb jogrend elfogadja a kivonatos fordításokat is abban az esetben, ha csak a válás tényének igazolásáról van szó.

Két legyet üthetünk egy csapásra, ha a válást egy házassági anyakönyvi kivonatba is bejegyezték és csak a házasság felbontásának tényét kell igazolni külföldön. Ilyenkor elegendő a házassági anyakönyvi kivonat hiteles fordítása, melynek költségei nem haladják meg egy éttermi főétel költségeit. Ezzel egyidejűleg elkészül a házassági anyakönyvi kivonat fordítása is, melyre más helyzetekben szükségünk lehet.

Hogyan lehet még az elvált állapotot igazolni külföldi hatóság előtt?

A házassági és családi állapotot igazoló papírok esetén is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás. Az egyes országok más és más dokumentumokat használnak a családi állapot igazolására. Német nyelvterületen például elterjedt az ún. „Ledigkeitsbescheinigung” elnevezésű dokumentum, azaz a „nőtlen/hajadon állapot igazolása”. Ezt a dokumentumot a magyar jogrendszer nem ismeri, de a magyar hatóságok több formában is képesek a magyar jogrend szerinti családi állapot igazolására, mely szerint külföldi házasságkötésnek nincs akadálya. Több esetben elegendő egy aktuális lakcímigazolás kérése, mely tartalmazza az aktuális családi állapotot is.

Napjainkra a globalizáció elérte azt a szintet, hogy még a legeldugottabb falvakban és régiókban sem néznek az emberre ferde szemmel, ha más országból származó dokumentumokat nyújt be az adott ország hivatalos nyelvére végzett hiteles fordításokkal. Érdemes egyeztetni az illetékes hivatallal, a legtöbb esetben segítőkész munkatársakkal lesz dolgunk. Figyeljünk oda jól a követelményrendszerekre és a kapott útmutatókban foglaltakat pontosan kövessük. Ebben leírják, hogy az idegen nyelven fogalmazott, ill. külföldi dokumentumokat milyen formában kell benyújtani, ill. milyen fordítások szükségesek.

Ha válási papírok fordítására van szükség, feltehetően anyakönyvvezetőkkel, állampolgársági hivatalokkal vagy bíróságokkal lesz dolgunk. Ezen hivatalok dolgoznak fel olyan eseteket, melyekben az említett házassági dokumentumok bemutatásának igénye felmerülhet.

Forduljon bizalommal a Translatery fordítóirodához, ha válási papírok fordítására van szüksége, külföldön való, hivatalos használatra. Várjuk megkeresését.