E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Milyen előnyöket nyújt a fordítási technológia használata?

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > minőségi fordítás > Milyen előnyöket nyújt a fordítási technológia használata?

A modern fordítóirodák mindennapjait a pusztán nyelvi kihívásokat és feladatokat lényegesen meghaladó, összetett folyamatok alkotják. Mivel maguk a kommunikációs kihívások is komplexek, egyedi megoldások alkalmazására van szükség az optimális szolgáltatások nyújtásához. Ma már nem a szövegszerkesztők és a szótárak képezik a fordítók fő eszköztárát, hanem integrálható adatbázisok, konverter programok, alignment-eszközök, valamint projektmenedzsment- és munkafolyamati komponensek. Nagy szavak, mégis alapvetően a fordítási folyamatok leegyszerűsítéséről, költséghatékonyabbá tételéről és a minőség növeléséről van szó. Számítógépes támogatású fordítási folyamatokról van szó, melyek ún. CAT-programok segítségével valósulnak meg. Milyen előnyöket kínál egy megfelelő szoftveres támogatással rendelkező, modern fordítóiroda a nemzetközi tevékenységű vállalatoknak Magyarországon?

Jaj, csak nem gépileg fordítanak?

Az időszerű szakfordításokat nyújtó fordítóirodák mindennapjaiban gyakran hallhatunk CAT-programokról vagy magyarosítva számítógéppel támogatott fordításokról. Itt semmiképpen nem arról van szó, hogy egy program vagy egy algoritmus végezné a fordítási feladatokat. Az gépi fordítás lenne.

A számítógépes támogatású fordítások esetében olyan folyamatokról van szó, melyek során egy fordító szakember fordításokat készít, de olyan programokat vesz igénybe, melyek segítik a fordítás folyamatát. Mindez nem csak a minőség növeléséhez és a határidők lerövidítéséhez, de jelentős költségcsökkentéshez is vezet.

Miről is van szó?

Olyan alkalmazásokról, melyek standardizált munkafelületre konvertálják a forrásfájlokat. Az így megjelenített tartalmak áttekinthetőbbek, mivel mondatonkénti szegmensekbe csoportosítva jelenítik meg a szöveges anyagokat. A grafikai elemek kiszűrésre kerülnek. A munkafelületekbe adatbázisok integrálhatók, melyek külön ablakban jelenítik meg az aktuálisan szerkesztett szegmensben lévő szakkifejezéseket, amennyiben azokat az integrált adatbázis tartalmazza. Ennek külön előnye, hogy akár egy adott cég egyedi terminológiatára is konzisztens módon alkalmazható, az ügyfelek szakkifejezésekre vonatkozó külön kéréseit tehát minden további nélkül teljesíteni lehet.

A fordítási folyamat során, valós időben, fordítómemória jön létre egy adatbázis formájában. A fordító által már lefordított szegmenseket a program az adatbázisba menti és azonos vagy hasonló tartalmak előfordulása során javaslatot tesz a fordításra, melyet a fordító elfogadhat vagy szerkeszthet. Így egységes szóhasználatú és stílusú fordítások készíthetők, melyek számos területen – különösen műszaki és jogi tartalmak esetén –jelentős fontossággal bírnak.

Összefoglalva a fentieket, a számítógépes támogatású fordítások során szakfordítók végzik a munkát, adatbázisok és projektmenedzsment alkalmazások használatával, melyek elsődleges célja a fordítási folyamatok gyorsítása, az árképzés kedvezőbbé tétele és a minőség javítása. Nézzük meg ezen előnyöket egyenként:

Milyen előnyöket kínálnak a CAT-programok, ill. a számítógépes támogatású fordítás?

A fordítóiroda projektmenedzsmentjének fontos részét képezik a CAT-programok. Ezek több változatban érhetők el. A fordítóirodák rendszerint egy átfogó licenccel rendelkeznek, mely a legtöbb nyelvet támogatja, így az egyes fordítók számára külön-külön csomagok és projektek állíthatók össze, melyek a projektmenedzsmentnél kerülnek centralizálásra. A teljes folyamat során így több szintű minőségszabályozásra van lehetőség. Míg a maga a fordító rendszerint maga ellenőrzi a nyelvi helyességet, a konzisztens nyelvhasználat, a helyesírás és a numerikus adatok helyessége akár szoftveroldalon is ellenőrizhető. Ez gyorsabb, hatékonyabb és pontosabb ellenőrzéseket tesz lehetővé a pusztán humán munkaerő bevonásával végzett minőségellenőrzésnél. Gyakorlatilag egy extra minőségellenőrzési lépés is bevezetésre kerül, mely elsősorban ott ad figyelmeztető jelzéseket, ahol az emberi figyelem alábbhagyna vagy felmondana.

Ezen előnyök különösen terjedelmesebb szövegek, például több száz oldalas műszaki dokumentáció esetén jelennek meg.

A számítógépes támogatású fordítás bevezetésével a minőségellenőrzési előnyök mellett számos árképzési előny is megjelenik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősorban a műszaki szövegek azok, melyek nagy mértékben redundánsak, azaz több ismétlést tartalmaznak. Mivel a fordító nem magán a forrásfájlon dolgozik, hanem az abból készült exportfájlban, az általa készített, fordított anyag pedig tulajdonképpen egy fordítói memóriába – melyet adatbázisként kell elképzelni – kerül bevitelre, a program maga ismeri fel az ismétlődő szakaszokat, szegmenseket és ezek fordítását felajánlja az ismétlések megjelenésekor. A felajánlott szegmensek elfogadása vagy elutasítása és szerkesztése az anyanyelvi fordító feladata. Ezen ismétlődő szakaszok és a technológia párhuzamos bevonása azonban jelentős mértékben csökkentik a fordítás elkészítése során jelentkező ráfordításokat. Ezen csökkentett ráfordítások pedig továbbadhatók az ügyfél számára kedvezőbb árképzés, ill. árengedmények formájában. A nemzetközi szóhasználatban ez a kedvezmény „fuzzy match/match discount” megnevezéssel jelenik meg, mely részbeni és teljes egyezésekre adott árkedvezményként értendő.

A fordítóirodák ezzel kapcsolatosan eltérő gyakorlattal rendelkeznek. A Translatery fordítóiroda árképzése során a tényleges ráfordításokat ajánljuk fel ügyfeleinknek, azaz a szövegegyezések és ismétlődések során jelentkező ráfordításcsökkenéseket árkedvezmények formájában adjuk tovább ügyfeleink számára.

Magától értetődő, hogy a csökkentett ráfordítások és az egyszerűsített munkamenetek okán az egyes projektek feldolgozási ideje is csökken. Ezen tulajdonság különösen sürgősebb projektek esetén releváns. Sok esetben nagyobb terjedelmű szövegek rövid határidővel való szállítására is lehetőség van a fordítási technológia jól átgondolt bekötésével és intelligensen kialakított projektmenedzsment használatával.

Keresse a Translatery fordítóirodát, ha kedvező árú fordításokra van szüksége, akár rövid határidős teljesítéssel.

Szükséges-e fordítói szoftvereket vásárolnom?

A fordítási technológiát elsősorban szakfordítóknak és fordítóirodáknak fejlesztették ki. Ami az irodai mindennapokban a szövegszerkesztő vagy a táblázatkezelő, a grafikusoknál pedig az AdobeTM programcsaládja, az a fordítói iparágban a CAT-program. Számos fájlformátum szerkeszthető használatával. Ha az Ön cége fordítói programokba kíván fektetni, mindenképpen át kell gondolni a költségek szükségességét. Kisebb és közepes méretű cégek esetén érdemes egy fordítóirodával szoros együttműködést kialakítani. A hosszútávú együttműködések ebből a szempontból rendkívül kifizetődők, hiszen a fordítóiroda az együttműködés ideje alatt folyamatosan bővíti és ápolja a fordítási memóriákat, adatbázisokat, így minden egyes újabb projekt esetén csökken a ráfordítás, az árképzés pedig egyre kedvezőbbé válhat.

Nagyobb és rendkívül intenzív nemzetközi tevékenységet folytató vállalatok esetén érdemes elgondolkodni fordítói programok hátterének kialakításán. A választott programcsomagok függvényében a licencköltségek néhány tízezertől néhány százezer forintig terjedhetnek. Kisebb vagy közepes méretű fordítási volumen felmerülése esetén a ráfordítási költségek tehát nem vagy csak nagyon lassan térülnek meg. Megemlítendő, hogy a szoftverek használata meglehetősen egyszerű, az előnyök viszont csak több éves tapasztalattal vagy megfelelő képzések elvégzésével használhatók ki. Ezen szakismeretekkel a szakfordítók és fordítóirodák már rendelkeznek, tehát ha a profi szolgáltatókra bízzák a munkát, további (képzési) költségek takaríthatók meg.

Tudta Ön, hogy Magyarország kiemelt szerepet játszik a fordítói programok piacán?

A számítógépes támogatású fordítói alkalmazások piacán több szolgáltató verseng a piaci vezető szerepért. Az SDL cég, mely a Trados CAT-alkalmazás fejlesztője, piacvezető. Megemlítendők még az olyan alkalmazások is, mint az Across, a Deja Vu vagy a Wordfast.

Szintén piacvezető a magyar fejlesztésű MemoQ, mely Kis Balázs, Lengyel István és Ugray Gábor fejlesztése és mára a világpiacon vezető és kedvelt CAT szoftverré vált.

Ingyenes programok is elérhetők, például az OmegaT.

Ezen programok mindegyike külön előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik és választásuk az adott projekt követelményeinek függvénye. Külön előny, hogy a legtöbbjük TMX adatbázisok exportálására/generálására képes, így a programok egymás között is képesek cserélni a fordítási memóriákat.

Akkor a számítógépes támogatású fordítás gépi fordítás?

Gépi fordításnak a szaknyelv azon fordításokat nevezi, melyeket teljes mértékben mesterséges intelligencia állított elő. Számos program létezik, mely elfogadható eredmények generálására képes. A Google fordító technológiája például az egyik legfejlettebbnek tekinthető. A tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy ezek a szoftverek nem állják meg a helyüket a valós életben jelentkező kommunikációs kihívások legyőzése során. A kontextus felismerésének hiánya például számos félrefordítást okoz. A mesterséges intelligencia nem „érti”, hogy a szöveg miről szól, azt csak a beprogramozott algoritmusok alapján képes átkonvertálni egy másik nyelvre, saját szótára alapján.

Szintén hiányosság az érzelmi jellemzők hiánya. Ez különösen irodalmi és marketinges szövegtartalmak esetén nagy hiányosság, amikor a szöveg célja, egy adott célközönség meggyőzése vagy a tartalmak élvezhető olvasmánnyá való alakítása. Legádázabb ellenségeinknek sem kívánhatjuk, hogy például a Háború és békét a Google fordításában kelljen elolvasniuk.

A kulturális és a jogkörnyezettel kapcsolatos ismeretek hiánya ezenfelül teljesen alkalmatlanná teszi a gépi fordítási technikát arra, hogy marketinges vagy jogi tartalmakat fordítsunk velük.

Mire alkalmas tehát a gépi fordítás?

A gépi fordítás kiválóan használható magáncélra, például, ha egy adott idegen nyelvű tartalomról „nagy vonalakban” szeretnénk tájékozódni. Vagy ha egy külföldi partner/érdeklődő által írt levél tartalmát nagyjából meg szeretnénk ismerni, például annak eldöntése érdekében, hogy szükséges-e professzionális fordítási szolgáltatásokat igénybe venni.

A gépi fordítást egyes fordítóirodák nagyobb terjedelmű tartalmak fordítására használják, humán utándolgozással. A CAT technológia fejlettsége okán azonban erre mára már alig lehet szükség, hiszen a gépi fordítások utándolgozása legalább annyi időt vesz igénybe, mint az eredeti fordítások elkészítése megfelelő projektmenedzsment használatával. Az emberi utándolgozással készített gépi fordítást tehát nyugodtan leírhatjuk elavult szemléletmódnak.

A számítógépes támogatású fordítások esetében tehát hangsúlyozandó, hogy nem gépi fordításokról van szó! A fordítást itt humán szakfordító készíti, a program csupán a fordítási adatbankok kezelésére szolgál. Egyfelől a beprogramozott szakkifejezések kiadására valós időben, szótárazási/kutatási tevékenység nélkül, mellyel jelentős időmegtakarítás érhető el. Másfelől pedig az elkészült fordítások adatbankba rögzítésére és kiadására, ha azonos szegmensek fordulnak elő a szövegben. Ilyen ismétlődések különösen műszaki szövegtartalmak és webáruházak esetén fordulnak elő nagy terjedelemben, tehát ezen szövegek fordítása esetén jelentős költség- és időmegtakarítás érhető el CAT-programok bekötésével.

Fordítóirodánk több éves tapasztalattal rendelkezik a számítógépes támogatású fordítások elkészítésében, így ideális ár-érték arányt kínálunk ügyfeleinknek, ha kiváló minőségű szakfordításokra van szükség. Keressen minket bizalommal ingyenes ajánlatért.