E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Németországban szeretnék céget alapítani

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > német fordítás > Németországban szeretnék céget alapítani

Németországi cégalapításhoz elsősorban egy németországi közjegyzőre lesz szüksége. Ők jogosultak összeállítani a megfelelő dokumentumokat és az alapítást bejelenteni a cégbíróság felé. Ügyvéd bevonása, például az alapszerződés (Gesellschaftsvertrag) megszövegezéséhez ajánlott, de nem kötelező. A németországi bankszámlanyitáshoz két kört kell tenni a bankoknál, egyszer az alapítás után, másodszor a cégbejegyzés megtörténte után. Fordítási szolgáltatásokra számos esetben szükség lehet. Ha nem beszéli a német nyelvet megfelelő szinten, akkor a közjegyzői időpontra felesketett tolmácsot kell vinnie.

A német vállalatok jogi formáiról

Németországban számos vállalati forma között választhatunk. Tőketársaságokat és személyi társaságokat különböztetünk meg, melyek elsősorban adózási és felelősségi szempontból különböznek. A GmbH, azaz Gesellschaft mit beschränkter Haftung nagyjából a magyar jog szerinti kft. megfelelője. Az alaptőke jelenleg (2020-as adat) 25.000 EUR, melyet alapításkor nem kötelező teljes mértékben befizetni (általában az alaptőke 50%-ának befizetése előírt). A magas alaptőke, ill. annak korlátozott felhasználhatósága okán sokan alternatív megoldásokat, vállalati formákat választanak. Az UG, azaz Unternehmensgesellschaft, Mini-GmbH vagy 1 eurós GmbH néven is ismert. Ez a társasági forma az elmúlt évek törvényhozásának eredménye. Általában egyszemélyes vállalkozók választják ezen vállalati formát. Választása esetén érdemes körültekintéssel eljárni, a piaci szereplők az alaptőke fedezettség hiánya miatt komoly fenntartásokkal vannak ezen jogi forma iránt. Elterjedtek még az OHG, a KG, a GbR, e.V., e.K. és az AG vállalati formák is. Az AG, azaz Aktiengesellschaft, a magyar részvénytársaság névrokona. Beszélünk tőzsdén jegyzett és tőzsdén nem jegyzett részvénytársaságokról. Ezenfelül számos más speciálisabb cégforma is tevékeny a német piacon. A választás kockázati és adóoptimalizálási érvek szerint történik.

A németországi cégalapítás menete lépésről lépésre

A németországi cégalapítás hivatalos menete röviden összefoglalva az alábbiak szerinti:

  1. Időpontmegállapodás közjegyzővel. Ennek előkészítési fázisában megtörténik az alapszerződés összeállítása. Tisztázni kell a tevékenységi köröket, a tagok és ügyvezetők kilétét és a képviseleti jogosultságokat. Figyelem! Németországban, a magyar joghoz hasonlóan pontosan kell meghatározni a tevékenységi köröket. Ezek utólagos változásait külön be kell jegyeztetni a cégkivonatba.
  2. Német GmbH és számos más tőketársaság esetén létrejön a vállalat "prototípusa". Ezt a vállalat nevének végén álló "i.G.", azaz "in Gründung" (alapítási folyamatban) jelzi. Tőketársaság esetén a könyvelőtől kapott dokumentumokat el kell vinni az általunk választott bankhoz, ahol megtörténik a bankszámla nyitása a vállalat számára, ill. befizetésre kerül a törzstőke, ill. annak része.
  3. A közjegyző megküldi a cégbíróságnak az alapítási dokumentumokat és bejegyzésre kerül a cég. Az erről kapott határozatot a közjegyző továbbítja/átadja az alapítónak. Sajnos ezután ismételt banki időpont szükséges, melynek során a bejegyzés bemutatása után a bankszámlán módosítják a cég nevét. Eltűnik az "i.G." toldat.

A fenti folyamat a szövetségi tartomány, körzet és a hivatalok adott időszaki terheltsége függvényében néhány nap és néhány hét közötti időtartamot vesz igénybe. A cég bejegyzés után lesz cselekvőképes. Vigyázzunk, a hivatalos bejegyzés előtt megkötött kötelezettségvállalásokra és kockázatokra GmbH esetén még nem vonatkozik a felelősség korlátozása. Ezen költségekre vonatkozóan az alapítók magánvagyonukkal is felelnek.

Pozitívumként emelhető ki, hogy a közjegyzői időpontokon a közjegyző részletekbe menően tájékoztatja az alapítót a tennivalókról, kötelezettségekről, kockázatokról és következményekről.

De miért kell ehhez német fordító vagy tolmács?

A németországi cégalapítási folyamat során rendkívül fontos, hogy minden lépést és tartalmat pontosan megértsünk. A fenti bekezdésben már említettük, hogy a közjegyző részletes tájékoztatást ad az alapítás lépéseiről, kockázatairól és a vele járó kötelezettségekről. Itt akár egyes információtöredékek elvesztése is súlyos és rendkívül költséges következményekkel járhat. Megjegyzendő, hogy ezen költségek jelentősen meghaladják a tolmácsolási szolgáltatások díját, így a szolgáltatás igénybevételének elmulasztásával megtakarított összeg többszörösen bosszulja meg magát.

Német tolmácsot nem csak a német nyelvismeret megléte vagy hiánya alapján érdemes megbízni cégalapítási megbízásokhoz. Németország számos területén, különösen a délnémet területeken, így Bajorországban és Baden-Württemberg tartományban a hivatalokban is erős dialektusban beszélnek. Mindenképpen elkerülendő, hogy a kiváló Hochdeutsch nyelvtudásunkat a bajor, sváb, badeni vagy frank tájszólásokon tegyük próbára. Ebben a tekintetben ne legyenek illúzióink. A közjegyző és munkatársai délnémet területeken nagy valószínűséggel a helyi nyelvjárást beszélik majd, még akkor is, ha erőfeszítéseket tesznek a sztenderd német használatára. Tolmácsaink tapasztalatai alapján azonban nagyobb a valószínűsége, hogy a helyi tájszólást beszélik majd lassabban, taglaltabban. A helyi nyelvjárásokhoz szokott tolmács megbízásával elkerülhetők az ehhez hasonló kellemetlen meglepetések.

Az előkészítési fázisban ezenfelül érdemes hivatalos fordítást készíttetni az alapítási dokumentumokról, különösen az alapítási szerződésről (Gesellschaftsvertrag) és az ügyvezető igazgató megbízási szerződéséről (Geschäftsführervertrag), hogy azok tartalmát előzetesen tanulmányozva megismerhessük. Így kérdéseinkkel felkészülten fordulhatunk a bejegyzésben közbejáró közjegyzőhöz és kérhetjük módosítások elvégzését. A bejegyzés során ez külön költségek nélkül jár és a módosítási kérelmeket a közjegyző még a helyszínen elvégzi. Későbbi módosításokhoz ismételt időpontegyeztetésre, hivatalba járásra és cégbírósági bejegyzésekre lesz szükség, mely külön költségekkel jár és hosszadalmas is.

Előfordulhat, hogy a cégalapításhoz az adott országból származó személyes dokumentumokat is le kell adni azok Németországban elismert hivatalos fordításával együtt is. Rendszerint útlevél bemutatása szükséges, mely magyar állampolgárok esetén elegendő, azonban a schengeni térségen kívüli vagy EU-n kívüli országokból származó személyek esetén (például szerb vagy ukrán állampolgárságú magyarok) előfordulhat, hogy további dokumentumok benyújtása is szükséges, pl. tartózkodási, munkavállalási engedélyek.

Titkos tippünk

Németországban a magyar nyelvi felesketett tolmácsok száma nagyon csekély, a régió függvényében előfordulhat, hogy nincs a közelben ilyen szolgáltató és az utazási költségek jelentősek lennének. A fordítói felesketésről le lehet mondani a közjegyző előtt, ill. lehet kérni, hogy a közjegyző a helyszínen eskesse fel a tolmácsot. Erről előzetesen kell egyeztetni a közjegyzővel. A törvényi előírások szerint tolmács jelenléte csak akkor szükséges, ha az alapító, ill. aláíró nem beszéli a német nyelvet megfelelő szinten. De figyelem, a közjegyzőnek erről meg kell győződnie, meg is fog győződni egy rövid beszélgetés keretében. Ne ilyenkor, a közjegyzői tárgyaláson derüljön ki, hogy a német nyelvet csak társalgási szinten beszéljük. Az alapítás során a jogi nyelv elmélyült ismerete szükséges.

További fontos törvényi kitétel, hogy a tolmács nem lehet rokon és nem lehet üzleti érdekeltsége a cégben.

Fontos megjegyezni, hogy a felesketett tolmács (vereidigter Dolmetscher) és felesketett fordító (vereidigter/beeidigter Übersetzer) fogalma Németországban eltérő. Ha mindenképpen felesketett tolmácsra van szükség (ez például házasságkötés anyakönyvezésekor vagy számos bírósági tárgyaláson előírt), akkor a felesketett fordítónak nincs jogosultsága a tevékenység elvégzésére. Ő csak írásbeli fordítások elvégzésére felhatalmazott, míg a felesketett tolmács szóbeli tevékenységeket végez.

Amennyiben német tolmácsolási szolgáltatásokat keres németországi helyszínekhez, keresse cégünket.

Milyen költségek merülnek fel németországi tolmácsok megbízása során?

Természetesen szabad piaci viszonyok uralkodnak, ahol mindenki maga határozza meg árképzését. A legtöbb németországi tolmács az igazságügyi szolgáltatások díjazásáról szóló törvény, az ún. JVEG alapján szabja meg tarifáját. Általánosságban elmondható, hogy az árazás óránként 65 EUR (plusz áfa) értéken kezdődik és a 80-90 eurós nettó óradíj már magasnak számít. Ügyelni kell azonban arra, hogy a legtöbb tolmács órája a "home base" elhagyásakor kezdődik, legyen az otthon vagy iroda. Az útiköltségek elszámolása tömegközlekedés esetén a másodosztályú jegyek árának elszámolásával, gépkocsi használata esetén pedig kilométerenként 0,2-0,3 EUR alapon történik. Számos tolmács és fordítóiroda átalánydíjat használ egy adott megbízás elszámolásához.

Fordítások és tolmácsolás németországi cégalapításhoz

A Translatery fordítóiroda jelentős tevékenységet folytat német nyelvterületen és szoros kapcsolatot ápol helyszíni fordítókkal. Tolmácsközvetítés során így jelentős utazási költségek takaríthatók meg és biztosítható a tolmács helyi nyelvjárásismerete. Hivatalos német fordításaink a német nyelvterületen hivatalosan elismertek, mivel ezek német bírósági fordítók pecsétjével rendelkeznek.

Kerülje el a kellemetlen meglepetéseket! Fordítói és tolmácsszolgáltatásaink igénybe vételével a németországi cégalapítás folyamata egyszerűbbé válik a nyelvi korlátok ledöntése miatt. Kérje ajánlatunkat alapítási dokumentumok német-magyar fordítására.

Hasznos kiegészítő információk németországi cégalapításhoz

Megkönnyíti a németországi cégalapítás folyamatát és megértését, ha előre ismerünk néhány alapvető nyelvi és jogi fogalmat ezzel kapcsolatban.

Németország szövetségi tartományokra osztott, a szövetségi tartományok pedig tartományi körzetekre és körzetekre. A tartományi körzetekhez (ún. Landkreis) tartoznak a cégbíróságok. Német szóhasználatban ezek megnevezése Amtsgericht, mely járásbíróságot is jelent. Az adott Landkreis-hoz tartozó Amtsgericht intézményénél történik a cég bejegyzése. Érdemes mind a közjegyzőt (Notar), mind a tolmácsot (Dolmetscher) ezen körzetekben keresni.

Jogi felhívás

A fent leírtak a 2020 tavaszán fennálló jogi állapotokat tükrözik. Ennél későbbi törvényi változások a fenti információk érvényességének elvesztéséhez vezethetnek.

Németországi cégalapítás

Fordítóirodánk megbízható partner, amennyiben németországi cégalapításhoz hiteles fordításokra van szüksége. Fordítóirodai szolgáltatásaink azonban itt véget is érnek. Amennyiben az alapítási folyamat adminisztratív és hivatali lépéseihez vagy székhelyszolgáltatás nyújtásához keres helyszíni szolgáltatót, kattintson ide – Cégalapítás Németországban.

2 thoughts on “Németországban szeretnék céget alapítani

Comments are closed.