E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Bizonyítvány fordítása német nyelvre, hitelesítéssel

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > német fordítás > Bizonyítvány fordítása német nyelvre, hitelesítéssel

Fordítóirodánk segítséget nyújt mindazoknak, akik tanulmányaik befejeztével német nyelvterületen kívánják folytatni pályafutásukat. Jelen írásban speciálisan a németországi helyzetet vizsgáljuk meg, ill. azt, hogy mikor merül fel magyar német-fordítások igénye és milyen követelményeknek kell megfelelni hitelesített német fordítások tekintetében.

A Németországban elismert hitelesített fordításokról

Németország azon kevés országok közé tartozik, melyek szigorú követelményrendszer szerint határozzák meg azon fordítók körét, akik jogosultak hiteles német fordítás kiadására. Ezeket hivatalosan kirendelt vagy felesketett fordítóknak nevezi a szaknyelv. Német nyelven találkozunk a „beeidigter Überetzer”, a „vereidigter Übersetzer”(e kettő közötti különbség inkább csak a regionális nyelvhasználatból adódik, jogi-tartalmi különbség nincsen) és az „öffentlich bestellter Übersetzer” kifejezésekkel. Ezekre a kifejezésekre fontos ügyelni. A hivatali levelezésben fordulnak elő. Ha a hivatal ezen fordítókat nevezi meg, akkor nincs kiskapu, kizárólag bíróságilag kirendelt német fordító készítheti a fordítást.

A német jog egyéb tekintetében egyértelműen rendelkezik arról is, hogy mi a hiteles fordítás. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a magyarországi OFFI fordítóiroda által elkészített fordítást, – mely magyar jog szerint hivatalosnak minősül, ­ benyújtjuk a német hivatalnak és az más EU-s tagállamban készített hiteles fordításként elfogadásra kerül. A hivatalnak azonban itt meg van kötve a keze. Nem tudják „elintézni”, még jóindulatból sem, hogy az OFFI által hitelesített fordítás elfogadásra kerüljön, mivel a német törvények arról rendelkeznek, hogy hiteles fordításnak kizárólag az minősül, melyet németországi bíróság által felesketett fordító készített és hitelesített. Itt külön kiemelendő, hogy az érvényesség részét képezi az, hogy a felesketett fordító maga készíti a fordítást. Tehát a külföldön elkészített és hitelesített fordítást a német felesketett fordító nem tudja majd hitelesíteni, hiszen a hitelesítési szövegnek tartalmaznia kell, hogy a fordítást ő maga készítette. Ő fog felelni a tartalmi helyességért is.

Tehát nagyon fontos annak megértése, hogy ha Németországban keresünk munkát vagy szeretnénk továbbtanulni, a német törvények vonatkoznak a folyamatokra és azokat kell betartani.

Magyarországon egyedülálló módon a Translatery fordítóiroda a német törvényeknek megfelelő hiteles fordítások kiadására képes, hiszen a csapat tagjai között német bíróság által felesketett fordítók is megtalálhatók.

További félreértésekre adhat okot, hogy a magyar jog szerint megkülönböztetünk hivatalos és hiteles fordításokat is. Érdemes a magyar jogrendszerben szerzett ismereteinket és információkat fenntartásokkal kezelni, ha egy másik ország követelményeinek kívánunk megfelelni. A német jog nem ismeri a hivatalos fordítás fogalmát. Csak hiteles(ített) német fordítást ismernek el.

Mikor van szükség a bizonyítványok és diplomák hiteles német fordításra?

Minden olyan esetben, amikor a fordítást hivatalos, ill. hivatali célokra használjuk fel. A bizonyítványok és álláspályázatok kapcsán ezen a területen elsősorban a szakmai elismerési folyamatok merülnek fel. Ez csak bizonyos szakterületeken releváns. Szakképzettség elismertetése szükséges minden védett megnevezésű szakma esetén, például amikor a tevékenység „szakmunkás” képzettséghez kötött. Ezenfelül gyógyászati, oktatási, jogi és számos pénzügyi szakterületeken is. A bizonyítványok hiteles német fordítására tehát akkor lesz szükségünk, ha orvosi, gyógyászati, ápolói, kozmetikai, tanári, óvónői, más pedagógusi szakképzettséget kell elismertetnünk a német hivatalok által. Ezen elismertetési folyamatokra már az álláspályázati szakaszban szükség lesz.

Maga az engedélyeztetési eljárás viszonylag egyszerű. A német hivatalok minden idegen nyelven kiállított okiratról, oklevélről és bizonyítványról egy hiteles másolatot és egy hiteles fordítást kérnek. A hiteles másolat mind Magyarországon, mind Németországban rendkívül egyszerűen beszerezhető. Hiteles másolatot Németországban a városházán üzemelő „Bürgerbüro” vagy „Bürgerservice” hivatalok intéznek. Ennek költsége oldalanként 1 euró vagy néhány cent (2020-as adat).

Hivatalos fordításokat pedig a fentiekben leírt módon a németországi felesketett fordító állítja ki. Itt nem áll fenn az eredeti dokumentumok és fordítások összefűzésének kötelezettsége, már csak azért sem, mert az eredeti dokumentumokat a német hivatal számára nem kell leadni. (Hiteles másolatokat kérnek, lásd fent).

A Translatery fordítóiroda teljeskörűen segít magyarországi ügyfeleknek bizonyítványok hitelesített német fordításában, szakképzettség elismerési eljárásához.

Szerb, román, szlovák, horvát és ukrán bizonyítványok hiteles német fordítását is vállaljuk

Magyarországi ügyfelek természetesen nem törvényszerűen rendelkeznek kizárólag magyar nyelvű bizonyítványokkal. Számos polgártárs/honfitárs/embertárs Szerbiában, Horvátországban, Romániában, Szlovákiában vagy Ukrajnában folytatott tanulmányokat, hogy csak a leggyakoribb eseteket említsük.

Ilyenkor németországi álláspályázathoz horvát-német, román-német stb. nyelvi kombinációkban kell hiteles fordításokat készíteni. Az eljárás a magyarról való fordításokra analóg.

Széles körű németországi kapcsolatrendszerünknek és a német piacon szerzett évtizedes tapasztalatainknak köszönhetően számos területen tudjuk segíteni magyarországi ügyfeleinket hitelesített német fordítások beszerzésében.

Más pályázati dokumentumok német fordításában is segítünk

Ha állást pályázik meg, előfordulhat, hogy más dokumentumok magyar-német fordítása is szükségessé válik. Nem mindig lesz szükség hitelesített fordításokra. Ne feledjük, a hitelesített fordítás önmagában nem minőségi kérdés, tehát a fordítás minősége nem lesz jobb attól, hogy hitelesített. Ilyenkor mindössze arról van szó, hogy a fordított szöveges anyag egy adott jogrendszerben hivatalosan elfogadott lesz.

Nem lesz szükség a fordítás hitelesítésére például pályázati kísérőlevelek és önéletrajzok esetében. Munkaszerződések esetén a fordítás célja határozza meg, hogy hitelesíteni kell-e a fordítást vagy sem. Ha valamilyen okból bíróság elé kerül a munkaszerződés, akkor valóban hitelesített fordításra lesz szükségünk. Ilyenkor a bíróság helyi illetékessége határozza meg azt, hogy milyen jogrend szerint kell elvégezni a hitelesítést.

Ha azonban csak tájékozódni szeretnénk a munkaszerződés tartalmáról, akkor elegendő „hagyományos” fordítás elkészítése szakfordító által.

Német jog szerint álláspályázatok során előfordul még egy dokumentum, mely tipikusan a német rendszerben létezik, Magyarországon vagy nem, vagy más a rendeltetése. Ezek a referencialevelek, melyeket németül „Arbeitszeugnis”-nak neveznek. Ezek a dokumentumok a korábbi munkaadóktól származó igazolások arról, hogy a pályázó milyen munkaköröket töltött be és hogyan végezte a munkáját. Várható módon egyfajta kódolt nyelvezetet használ, mely kód azonban mára közismert. Fontos azonban, hogy a fordításokat végző személy maga is ismerje a munkaigazolások nyelvhasználatát, ellenkező esetben akaratlanul is ronthatja a pályázó esélyeit.

Bizonyítványok és diplomák, ill. minden álláspályázati anyag fordítása esetén a nyelvi helyességi és minőségi jellemzők mellett fontos szerepet kap a grafikai megvalósítás is. A fordítóirodánkkal való együttműködés során biztos lehet abban, hogy az elkészült fordítások grafikai és formai kivitelezése is olyan minőségű, hogy azt nyugodt lélekkel bemutathatja jövőbeli német munkaadójának.

A következő bizonyítványokkal és pályázati anyagokkal dolgozunk rendszeresen:

  • érettségi bizonyítványok (ezen dokumentumok regionálisan eltérő megnevezéssel rendelkezhetnek. Használatos a közismert „Abiturzeugnis” és a kevésbé ismert „Hochschulreifezeugnis”. Utóbbi arra utal, hogy a bizonyítvány tulajdonosa felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosult.
  • szakközépiskolai, szakiskolai és szakképzési bizonyítványok
  • egyetemi és főiskolai diplomák
  • diplomamelléklet (Europass dokumentum)
  • megfelelőségi bizonyítványok stb.

Kihívások bizonyítványok németre való hiteles fordítása esetén

A fent már említett nyelvi és grafikai kihívások mellett a bizonyítványok németre fordítása során más tartalmi nehézségek is felmerülnek. Két alapvetően megoldandó feladat merül fel. Az első az eltérő oktatási rendszerekből adódik. Míg az egyetemek és főiskolák fogalma nagyából megegyezik a magyar és német oktatási rendszerekben, a szakképzési és középszintű intézmények esetében már komoly eltéréseket találunk. A német jogrendszer ismeri például a Realschule, Werkschule, Hauptschule, Volksschule fogalmait, ezek a magyar oktatási rendszerben nem ismert fogalmak. Ezekkel párhuzamosan léteznek természetesen gimnáziumok. A középiskolai és szakközépiskolai tanulmányok során azonban komoly háttérismeretekre van szükség az intézmény nevének fordítása során, hogy azt a pályázatot kezelő német hivatalnok vagy HR-es be tudja azonosítani. Analóg módon Auszria és Svájc is rendelkezik olyan középszintű oktatási intézményekkel, melyek szó szerinti fordítása félreértéseket okozhat mindkét irányban.

A másik nehézség abból adódik, hogy míg a magyar osztályozási rendszer 1 és 5 között oszt érdemjegyeket, a német rendszerben 1 és 6 között oszlanak meg az osztályzatok. Itt az 1-es osztályzat a legjobb, a 6-os pedig a legrosszabb. Az osztályzatok nem feltétlenül egész számokban kerülnek alkalmazásra, tehát előfordulhat, hogy valaki 1,3-as osztályzatban részesül.

Ezek mind olyan kérdések és kihívások, melyek megfelelő gyakorlatba ültetéséhez komoly szakismeretekre van szükség a fordítások elvégzése során. A technikák ismerete fontos részét képezi a képzettségek, bizonyítványok és diplomák németországi elismertetése során.

Keressen fel minket bizalommal, ha bizonyítványok, diplomák és más pályázati anyagok hiteles német fordítására van szüksége.