E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Német hitelesített fordításokra van szükségem

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > fordítóiroda > Német hitelesített fordításokra van szükségem

Ha Németországban vállalunk munkát vagy más okból szeretnénk hosszabb időt eltölteni a Szövetségi Köztársaságban, előbb-utóbb szükségünk lesz német hitelesített fordításokra. Mit is jelent a német hitelesített fordítás fogalma a német jogrendben?

A német jog a hitelesített fordítást olyan fordításként határozza meg, melyet német bíróság által felesketett, ill. kirendelt fordító készített. Ez a fordítás a kirendelt fordító záradékát tartalmazza a fordítás helyességére és teljességére vonatkozóan. Fontos megemlíteni, hogy a törvény szövege nem tartalmaz további kitételeket. Mindazon információk tehát, melyek a fentieken felül jutottak el hozzánk, valószínűleg szóbeszéd, sokszor városi legenda, avagy olyan hivatalos szakmai szövetség ajánlása (!) mely azonban nem rendelkezik törvényhozói vagy végrehajtási jogkörökkel.

A törvény szövegezése alapján a következőket kell szem előtt tartani:

  1. Más fordító által vagy az ügyfél maga által készített fordítások hitelesítése jogilag nem lehetséges.

A tartományi bíróságok által megszabott hitelesítési szövegezésben előfordul az „általam készített fordítás” kifejezés, mely a törvényekkel összhangban arra utal, hogy a hitelesített fordítást maga a fordító készítette. Ennek folyományaként természetesen külföldi hivatalok és cégek sem hitelesíthetnek német jogrend szerinti fordítást. Itt tehát a magyar jogrenddel való ütközés tapasztalható. A magyar jog szerint hitelesített fordítást pl. az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda állíthat ki. Az ezen szervezet, mint külföldi szerv által kiállított hitelesítéseket a német hivatalok és bíróságok nem fogadják el hiteles fordításként, mivel nem teljesítik a német törvényszövegben előforduló „német bíróság által kirendelt fordító által készített” kitételt.

Az ügyfél maga által készített fordítás hitelesítése pedig az érdekütközés miatt teljesen érthető módon egyenesen abszurd gondolat, ezt számos más jogrend is tiltja.

  1. Gyakran merül fel a kérdés, hogy szükséges-e az eredeti dokumentum megoldása.

Ismét a szűkszavú törvényi megfogalmazást kell segítségül hívnunk. A törvényi szövegezés szerint a fordító a fordítás teljességét és helyességét igazolja. A felesketett, ill. kirendelt fordítónak nincs jogköre egy adott dokumentum eredetiségének igazolására. Ez egyébként apostillével történik, melyet (Németországban) közjegyzők, bíróságok vagy külföldi dokumentumok esetén a konzulátusok és követségek állítanak ki. Mivel a hivatalos fordítónak nincs jogköre egy adott dokumentum eredetiségének igazolására vagy vizsgálatára, ezért teljesen irreleváns, hogy az eredeti dokumentumot vagy másolatot, esetleg szkennelt anyagot mutatnak-e be a fordításhoz. A fordítás helyességének és teljességének igazolása a bemutatott anyagra vonatkozik.

  1. Összefűzés az eredeti dokumentummal

Szintén gyakran kérdezik, hogy a fordítást az eredeti dokumentumhoz kell-e csatolni. Erre egyszerű válasz adható. A 2. pontban leírtak szerint nem szükséges az eredeti dokumentum leadása a fordításhoz, így a fordítás és az eredeti irat összecsatolása sem szükséges. Sok esetben ez egyébként technikailag sem megoldható. Gondoljunk csak a keményfedeles diplomákra vagy esztétikusan kiállított oklevelekre, melyeket sokan bekeretezve függesztenek ki irodájukban vagy otthonukban. Fontos megjegyezni, hogy a hitelesített fordítások mégis feltételezik az eredeti dokumentumok meglétét, így azoknak hivatali kérésre bemutathatónak kell lenniük. Hivatalos ügyek intézésekor a hivatalok gyakran csupán hitelesített másolatokat kérnek. Ezen „hitelesített másolatok” az eredeti dokumentumról készülnek és a Városházán lévő „Bürgerbüro” vagy „Bürgerservice” irodákban szerezhetők be jelképes összegekért (általában oldalankénti 0,5-1 EUR, néhol akár 2 EUR).

Az eredeti dokumentumokra tehát csak azon kitétel vonatkozik, hogy ezeknek meg kell lenniük és kérésre bemutathatónak kell lenniük.

  1. Elfogadhatók-e digitális változatok?

Ez az adott eset függvénye. Természetesen adódhatnak spontán helyzetek, amikor rendkívül szűkös határidő, akár néhány óra áll rendelkezésre egy hiteles német fordítás leadására. Ilyenkor természetesen a hivatalok is elnézőbbek és elfogadják a digitális változatot, amennyiben az eredeti, pecsétes példány belátható határidőn belül benyújtásra kerül. Életszerűbb helyzet azonban, hogy elegendő idő áll rendelkezésre. A német jog szerinti jogsegélyek legrövidebb fellebbezési határideje a kézhezvételtől számított tizennégy nap (büntetőparancsok, elfogatási parancsok vagy fizetési meghagyások bírósági kiadása esetén), a legtöbb más esetben ez a határidő azonban általánosan négy hét. Komolyabb bírósági vagy hivatali esetekben is tehát legalább két hét áll rendelkezésre egy fordítás elkészítésére, pl. fellebbezések leadásának mellékleteként.

  1. Elfogadják a hiteles német fordítást más tartományokban is?

Teljesen jogos a kérdés, hiszen a német államszervezet föderalisztikus jellegű, melyben az egyes szövetségi tartományok jelentős autonóm jogkörökkel bírnak. A kilencvenes évek végéig valóban fennállt az a helyzet, hogy egy adott hitelesített fordítást csak az adott kirendelt fordító székhelye szerinti tartományban fogadtak el. Ez mára különböző törvényi módosítások által megváltozott és leegyszerűsödött. Ma, 2020-ban, a német hivatalok és bíróságok kötelesek elfogadni a más szövetségi tartományból származó hiteles német fordításokat. Tehát a bajorországi magyar-német fordító által hitelesített fordításnak hivatalos jogereje van Baden-Württembergben, Szászországban, Hamburgban, Brémában, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Hessenben és máshol is.

Bármely olyan információ, mely a fentiektől eltérő tartalommal bír, nagy eséllyel mende-monda vagy pusztán irányelv, ajánlás. Itt megemlítendők például a német Tolmácsok és Fordítók Szövetségi Egyesületének szakmai irányelvei, melyek kivitelezési és etikai állásfoglalásokat tartalmaznak. Ezek betartása természetesen sok esetben a best practices elve alapján erősen javasolt, mellőz azonban egyedi eseteket és különleges helyzeteket, így nem tekintendő általános érvényűnek. Ismét hangsúlyozni kell, hogy a szervezet nem törvényhozó vagy végrehajtási szerv.

Mennyibe kerül egy hitelesített német fordítás?

Németországi hiteles, azaz bíróság által kirendelt fordítók ún. standard sorok (55 leütés szóközzel) számolják el a fordításokat. A számlázás az elkészült célszöveg alapján történik, így bizonyos mértékű bizonytalanság áll fenn a végösszeg tekintetében.

A Translatery fordítóirodánál ügyfélbarát kalkulációs rendszereket alkalmazunk. A számlázás a forrásszöveg alapján történik, így az ügyfél előre tisztában van a költségekkel. Németországban elismert hiteles fordításokat már akár bruttó 10.000 forintos összegtől kiállítunk.

Mennyi idő alatt készül el a német hiteles fordítás?

Rövid, egy oldalas dokumentumok fordítására egy munkanapon belüli elkészítéssel lehetőség van. Rövidebb, néhány oldalas dokumentumok hiteles német fordítása és szállítása egy héten belül megoldható.

Milyen esetekben használható a hiteles német fordítás?

A Translatery által kiállított hiteles német fordítások hivatalosan felhasználhatók németországi bíróságok, közjegyzők és hivatalok előtt, például munkavállaláshoz, családjogi esetekben (válás, házasság), képzettségek honosításához, biztosítótársaságokkal való elszámoláshoz, állampolgársági ügyekhez, ingatlanvételhez, rendőrségi és bírósági ügyekhez és számos más esetben is.

A Translatery fordítóiroda által kiadott hiteles német fordítások elfogadottak Németországban?

Igen, mivel fordításaink német bíróságok által kirendelt fordító hivatalos pecsétjével rendelkeznek, így a német jog szerint hiteles fordításként elismertek. Erre garanciát is vállalunk!

Hogyan kérhetek ajánlatot?

Lépjen velünk kapcsolatba a megadott elérhetőségeken, küldje meg számunkra a fordítandó anyagot jól olvasható, beszkennelt formátumban és rövid határidőn belül jelentkezünk Önnél a pontos árajánlattal.

Végezetül ismerjünk meg néhány fogalmat!

A német hivatalokkal és bíróságokkal való levelezés során számos fogalom fordulhat elő, melyek tisztázásra szorulnak. Az alábbiakban a fogalmak pontos tisztázásához nyújtunk segítséget:

  • beglaubigte Übersetzung. Ez hitelesített fordítást jelent. Vele kapcsolatban gyakran fordul elő az „amtlich anerkannt”, azaz „hivatalosan elismert” kifejezés.
  • vereidigter Übersetzer. Tulajdonképpen felesketett fordítót jelent. Bíróságok által kirendelt fordítókról van szó (innen a szintén használatos „öffentlich bestellter Übersetzer„, azaz „közjogilag/államilag kirendelt fordító” kifejezés). Azért „felesketett fordító”, mert a fordító a kirendelési folyamat során az adott tartományi bíróság elnöke vagy az ő képviseletében eljáró személy előtt esküt tesz arra, hogy a fordításokat legjobb ismeretei szerint, lelkiismeretesen és pontosan végzi, a vonatkozó szakmai és etikai szabályzatok betartásával.
  • beglaubigte Kopie. Gyakran merül fel tévesen fordításokkal kapcsolatban. Itt valójában hiteles másolatokról van szó. A városházán szerezhető be.
  • Beglaubigung. Hitelesítés, mely számos formában előfordulhat. Leggyakoribb formái a fent már említett apostille vagy az aláíráshitelesítés.
  • notariell beglaubigte Übersetzung, azaz közjegyzői hitelesítéssel rendelkező fordítás. A német jog szerint nem létező fogalom, félreértésekről van szó. Hiteles fordításokat Németországban csak kirendelt fordítók állíthatnak ki. A közjegyzőknek ilyen hatásköreik nincsenek. Ha egy adott hivatali iratban valóban előfordul a „Notar”, azaz közjegyő fogalma, sok esetben arról van szó, hogy az eredeti dokumentumot közjegyzői hitelesítéssel/eredetiségigazolással kell ellátni, ezt követheti a hitelesített fordítás. Rendkívül ritka eset magyar-német hivatalos viszonylatban.

A Translatery fordítóiroda Magyarországon és Németországban élő ügyfelek számára készít Németországban hivatalosan elismert hitelesített fordításokat. Forduljon hozzánk bizalommal kedvező és kötelezettségektől mentes árajánlatért, ha németországi hivatalos ügyeinek intézéséhez hiteles magyar-német fordításokra van szüksége.