E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Mennyibe kerül egy fordítás?

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > fordítóiroda > Mennyibe kerül egy fordítás?

Nemzetközi tevékenységű vállalatok és magánszemélyek mindennapjaiban is gyakran merülhet fel a kérdés: mennyibe kerül egy fordítás? Természetesen összetett kérdésről van szó, melynek megválaszolása során számos faktort kell figyelembe venni. Az alábbi rövid összeállítás a fordítók és fordítóirodák árképzési módszereibe nyújt betekintést.

Ahány ház, annyi szokás

Az eltérések már az alapoknál kezdődnek. Több módszer áll rendelkezésre egy adott szöveg fordítási költségeinek meghatározásához. Az elszámolás történhet például a kiindulási szöveg, azaz a forrásnyelv, avagy a célszöveg, azaz a fordított szöveg alapján. Elszámolási alapként használható a szószám, a leütések száma, a karakterszám vagy az abból generált szabványsor vagy szabványos oldalszám, esetleg ívszám, de speciális esetekben akár időalapú elszámolás is történhet. Amellett, hogy az elszámolási módszerek földrajzi területenként is eltérőek, ill. földrajzi jelleget öltenek, bizonyos esetekben egy adott technikai faktor is szólhat a fordítási költségek preferált elszámolási módja mellett – vagy éppen az ellen. Nézzük a pontos példákat:

A fordítási költségek kalkulációja

A fordítási költségek kiindulási alapjaként használható a forrásnyelvi vagy a célnyelvi szöveg. Ennek eldöntése sokszor technikai kérdés, például olyan esetekben, amikor a forrásszöveg nem áll rendelkezésre szerkeszthető formában és a szövegmennyiség megállapítása komoly technikai nehézségekbe ütközik, illetve csak komoly ráfordításokkal lehetséges. Ilyen eset áll fenn például nehezen olvasható, szkennelt dokumentumok kezelésekor, amikor a szövegexport technikailag nem lehetséges. Hasonló eset a másolásvédett digitális szövegek esete, amikor a forrásszöveg jogi okokból zárolt szerkesztésre, így a szövegexportra sem technikailag, sem jogilag nincs lehetőség.

A nehezen vagy nem szerkeszthető szövegek terjedelmének megállapítására a közelmúltban számos grafikai szerkesztési funkció vált elérhetővé a piacon, melyekkel akár rosszabb képanyagok is jelentősen feljavíthatók és szövegeik ezután gond nélkül exportálhatók. Marad a kérdés a szöveg grafikai komplexitásával kapcsolatban, melynek felépítése jelentős többletköltségekhez vezethet, amennyiben csak komoly időbeli ráfordításokkal alakítható ki az eredetivel megegyező vagy azt megközelítő optikai megjelenés.

Napjaink technikai vívmányainak, – elsősorban pedig az Adobe® cég egyre fejlődő és felhasználóbarátabbá váló alkalmazásainak – köszönhetően a hangsúly világszerte a forrásszövegek alapján való elszámolás irányába tolódik. Ennek különös előnye, hogy az ügyfél már a projekt kezdetén ismeri a költségeket, így lehetősége nyílik annak ellenőrzésére és mérlegelésére, hogy az azok beleférnek-e a büdzsébe.

A célszövegek alapján való elszámolás, vagy a szabványsorok elszámolása (a fogalommal elsősorban a német nyelvterületen találkozhatunk) a személyi számítógépek elterjedése előtti korból származik és új alapítású, modern szemléletű fordítóirodák mindennapjaiból egyre inkább kikopik.

Ha több fordítóirodától kér be fordításra ajánlatot, megtapasztalja, hogy a szövegmennyiség mellett az árképzési alapok is jelentősen befolyásolják majd a végső árat.

Olcsó vagy drága a fordítás?

Annak megítélése, hogy egy fordítóirodától vagy fordítótól kapott ajánlat kedvező-e, ill. megfelelő ár-érték-aránnyal rendelkezik-e, érdemes tájékozódni a piacon érvényben lévő árakról. Több ajánlatot is bekérhetünk összehasonlítási céllal. Az árajánlatokat a fordítóirodák ingyenesen adják. A fordítási szolgáltatások területén érdekesség, hogy a komoly szolgáltatók világszerte nagyjából egységes árakat alkalmaznak. Maga a nyelvi kombináció, a témakör és a szöveg grafikai szerkeszthetősége fogja meghatározni a végső árat.

Érdemes odafigyelni arra is, hogy az adott szolgáltatási csomag pontosan milyen feladatok elvégzését tartalmazza. Egyszerű fordításról van-e szó vagy teljes körű szolgáltatásokról, melyek tartalmazzák a fordítást, a szerkesztési feladatokat és az ellenőrzést.

További fontos adatok, melyek befolyásolják az árképzést:

  1. Észak-Európa nyelvei, köztük a svéd, finn, dán, norvég vagy izlandi, mint célnyelv, ezenfelül a japán és héber célnyelvek a drágább nyelvek csoportjába tartoznak.
  2. A gazdasági életben gyakran előforduló nyelvek, köztük, az angol, német, francia, spanyol, portugál, olasz, mint fordítási célnyelv, átlagos árú, de magyar viszonylatban drágább nyelvek közé tartoznak. A fordítók és fordítóirodák árai szavanként 0,07 euró ártól kezdődnek és 0,18 euró/szó értékig mehetnek fel. Az európai átlagár 0,11-0,12 euró/szó mértékben határozható meg. Természetesen ezen esetekben anyanyelvi színvonalú szakfordításokról beszélünk.
  3. Kedvezőbb árú nyelvek közé tartoznak Kelet- és Közép-Európa, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet gyakoribb nyelvei. Lengyel, horvát, cseh, szlovák, orosz, román, bolgár fordítások akár 0,10 euró/szó alatti áron is kaphatók.

Speciális fordítási kombinációk esetén előfordulhat, hogy egyes fordítóirodák több lépcsős fordításokat készítenek. Ennek során az ügyfél is többszörösen fizet. Speciális nyelvi kombinációk esetén tehát lehetőleg olyan fordítóirodát keressünk fel, amely közvetlen fordítást képes biztosítani a forrás- és célnyelv között. A többlépcsős fordítás kizárólag rendkívül egzotikus kombinációk esetén elfogadható. Ilyen lehet például egy magyar filmező csoport dokumentációja egy a világtól elzárt kínai tartományban, ahol a helyi dialektusban készítettek interjúkat, illetve hasonló egyedi és különleges esetek. Nagyobb nyelvek és világnyelvek közötti fordítások esetén nem elfogadható a több lépcsős fordítás, hiszen a piac megfelelő lehetőségeket biztosít a tapasztalt szakemberekkel való együttműködéshez. A magyar nyelv ebben a tekintetben nem tekinthető „kis” vagy „egzotikus” nyelvnek, hiszen több mint tízmillióan beszélik és az Európai Unió hivatalos nyelve.

Kedvező árú fordításokra van szüksége?

Ha szoros büdzsével dolgozunk, magunk is proaktívan hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a fordítási költségeket viszonylag alacsony, de legalábbis optimális áron tartsuk. Ennek első fontos lépése a forrásnyelvi szövegek megfelelő előkészítése. A legtöbb modern szemléletű fordítóiroda képes speciális grafikai formátumok szerkesztésére, így a megszokott irodai szöveg-, táblázat- és prezentációszerkesztő programok mellett az Adobe® cég Creative Cloud nevű programcsomagjába tartozó programokkal való munka mára alapvető követelmény professzionális fordítói szolgáltatások nyújtásához. Webes tartalmak szerkesztése, köztük adatbázisok és weboldalak fordítása szintén mindennapi rutinfeladat. Érdemes tehát szerkeszthető fájlokat rendelkezésre bocsátani a fordítói munkálatok elvégzéséhez.

Amennyiben a fordítandó anyag nem áll rendelkezésre szerkeszthető formában, például nyomtatott formában megküldött szerződések vagy hivatali dokumentumok esetében, akkor mindenképpen ajánlott jól olvashatóan beszkennelt változatot megküldeni ajánlatkérés céljából Ezzel megkönnyítjük a fordítóiroda dolgát már az ajánlatkérési fázisban, melynek eredménye kedvezőbb árú árképzés lehet.

Hosszútávú együttműködésekhez olyan fordítóirodát válasszunk, mely ún. CAT-eszközökkel dolgozik. A kifejezés a computer assisted translation eszköz, azaz számítógépes támogatási fordítóeszköz rövidítése. Ezen szoftverek esetén gyakorlatilag adatbáziskezelő szoftverekről van szó, melyek a professzionális fordítóirodák mindennapjaiban mára rendkívül elterjedtek. Használatuk során a fordítást készítő szakember a fordításokat tulajdonképpen egy adatbázisba készíti el, mely a célfájlba kerül exportálásra. Ezen applikációk használatának számos előnye van. Egyfelől növelik a fordítás minőségét, hiszen a szöveg egységes terminológiát használva kerül lefordításra. Másfelől rendkívül kedvezményes árképzésre is lehetőséget nyújtanak, hiszen a gyakran ismétlődő szövegrészeket csak egyszer kell lefordítani, az ismétlések fordítása pedig az adatbázisokból kérhető le. A csökkentett időbeli ráfordításokat azon fordítóirodák, melyek a hosszútávú együttműködésre törekszenek, árkedvezmények formájában adják tovább az ügyfeleknek.

Ha a fordítás elszámolása leütések száma alapján történik és ezen leütések a szóközöket is tartalmazzák (eltérő kalkulációs módszereket alkalmazva ez Magyarországon és német nyelvterületen is elterjedt számítási módszer), figyeljünk oda a szakszerű szövegszerkesztésre. Például jobbra zárt szövegelem esetén ügyeljünk arra, hogy a jobbra zárt szöveg valóban a jobbra zárt funkcióval legyen szerkesztve, ne pedig szóközökkel a jobb margóhoz „tolva”. Különösen nagyobb méretű projektek esetén jelentős többletköltségek takaríthatók meg, ha a megküldött szövegek szakszerű szerkesztéssel rendelkeznek. A szakszerű szerkesztés természetesen a fordítóirodától vagy a fordítótól is megkövetelt.

További fontos kritérium a megfelelő időkeretek biztosítása. Természetesen a mindennapi üzleti életben adódnak olyan helyzetek, amikor sürgős fordításokra van szükség. ez különösen az általános levelezések, ajánlatadások vagy jogviták esetén merülhet fel, amikor az adott anyagokat határidőre kell leadni. Az ilyen esetek azonban inkább kivételesek. Érdemes megbeszélni a fordító partnerrel, hogy milyen időkereteket tekint reálisnak az adott fordítási projekt minőségi megvalósításához. A kis- és középvállalatok, valamint magánszemélyek számára készített fordítások általában néhány napon belül megvalósíthatók. Az árat szintén befolyásolhatja a szűkös időkeret – mégpedig az ügyfél hátrányára. Az expressz fordítási projektek minőségi szempontjai külön fejezetet érdemelnek meg. Ügyeljünk arra, hogy számos fordítóiroda különdíjat szab fel hétvégi vagy másnapra elkészítendő projektek esetén. Ezt a gyakorlatot nem minden fordítóiroda követi, így érdemes rövid határidejű projektek esetén megbízható és tartós árképzésű partnert keresni.

A Translatery fordítóirodánál központi jelentőséggel bír az ügyfélbarát, áttekinthető és konzisztens árképzés. Keresse fel fordítóirodánkat, ha megbízható fordításokra és korrekt szolgáltatásokra van szüksége.