E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Szakfordítások magánszemélyeknek

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > fordítóiroda > Szakfordítások magánszemélyeknek

Külföldi ingatlanvásárlás, álláspályázat, levelezés külföldi hatóságokkal, peres ügyek, házasság, válás, iskolakötelezettség, más családi ügyek, kivándorlás, hazajövetel. A magánszemélyek életében is számos alkalom adódik, amikor fordításokra van szükségük. Sajnálatosan egyre nehezebbé válik megbízható fordító szolgáltatót találni ezen igények teljesítésére. Számos fordítóiroda csak vállalati ügyfelekkel dolgozik együtt. Más esetekben nem állnak rendelkezésre olyan kapacitások vagy kompetenciák, melyek külföldi ügyek – főleg hivatalos ügyek – lebonyolításához alkalmasak lennének, a célpiaci ismeretek hiányában.

Ilyenkor van szükség olyan szolgáltatókra, mint a Translatery fordítóiroda. Cégünk olyan – nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező – szolgáltató, mely speciális és testreszabott szolgáltatásokkal várja mindazon magánszemélyek érdeklődését, akiknek szakfordításokra vagy külföldön elismert hitelesített fordításokra van szüksége.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a magánszemélyek számára elvégzett fordítási feladatok során teljesen más követelményrendszer áll fenn és számos személyes igényt is figyelembe kell venni. A folyamatok integrálásának és standardizálásának szerepe háttérbe szorul.

Magánszemélyek dokumentumainak fordítása során azonban kiemelkedő szerepet kap a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések és törvények betartása. Személyes adatokról van szó, melyek minden esetben bizalmasnak és védettnek minősülnek. (Vállalati ügyfelek esetében a titoktartási és bizalmassági rendelkezések lesznek érvényben. Ezek eltérőek a személyes adatok védelmét illető előírásoktól). Ez a követelmény a projekt teljes kezelésére kihat. Fordítóirodánk központi figyelmet fordít a magánjellegű, ill. személyes adatokat tartalmazó dokumentumok bizalmasságának megőrzésére a vonatkozó törvényi és rendeleti szabályozások szerint. Erre vonatkozóan számos szervezési és technikai lépést alkalmazunk a projektek kezelése során. A Translatery fordítóirodával való együttműködés során magánszemélyként, mint megrendelőként, mindig biztos lehet abban, hogy iratai a legjobb kezekben vannak és azokat bizalmasan kezelik a fordítási folyamat minden szintjén, az ajánlatadástól a grafikai előkészítésen át a fordításig és a minőségellenőrzésig.

Magánszemélyeknek való fordítások során sokszor háttérbe kerülnek a digitális szolgáltatások és grafikai szakismeretek előnyei. Számos ország, – bármennyire is hihetetlen a XXI. század harmadik évtizedébe lépve, – még mindig papírformában kívánja meg a fordítások hitelesítését. Ez természetesen csak külföldi használatra szánt hitelesített fordítások esetén releváns kritérium. Fordítóirodánk ismeri az egyes országokban fennálló törvényi szabályozásokat a hitelesített fordításokra vonatkozóan és a fordításokat ezeknek megfelelően állítjuk ki.

További probléma lehet az anyagok eljuttatása fordítás céljából. Szkennelt, faxon elküldött vagy mobiltelefonnal fényképezett dokumentumok fordítható, szerkeszthető formátumba konvertálása jelentős ráfordításokkal járhat… kivéve akkor, ha a fordítóiroda megfelelő szakismeretekkel rendelkezik grafikai és szövegszerkesztési szakterületeken. Szolgáltatásaink során természetesen megfelelő technikai és műszaki infrastruktúrát és szakértelmet biztosítunk az egyes projektek feldolgozása során, így mindig kiváló ár-érték arányt tudunk biztosítani ügyfeleink számára.

Fordítóirodánk számára kiemelt fontosságú, hogy ügyfeleink minden tekintetben meg legyenek elégedve szolgáltatásainkkal és a kiadott fordítások valóban teljesíthessék a szándékolt célokat. Különösen igaz ez a külföldön való használatra készített hitelesített fordítások esetében. Ismét hangsúlyozzuk, hogy fordítóirodánk mélyreható jogi ismeretekkel rendelkezik a világ legtöbb országában érvényben lévő előírásokról a hiteles fordításokra vonatkozóan. Magyarországi viszonylatban a legkedveltebb célok között felsorolhatók az Európai Unió országai, köztük elsősorban természetesen a határos országok, valamint a Német Szövetségi Köztársaság és az EU-ból nemrégiben kivált Egyesült Királyság. Kedvelt úticél ezenfelül az Egyesült Államok és Ausztrália is.

Ahány ház, annyi szokás. Ez a mondás a hitelesített fordítások területén is fennáll és minden ország saját és sajátos előírásokkal rendelkezik ezen szakterületre vonatkozóan. Ügyfeleink biztosak lehetnek benne, hogy a Translatery fordítóirodától rendelt szakfordítások minden tekintetben megfelelnek a megadott célországban való használat céloknak és ott hivatalosan elfogadottak.

Lépjen velünk kapcsolatba és kérjen még ma árajánlatot.

Fordítások külföldi álláspályázatokhoz

A külföldi munkavállalás legelső lépése a pályázati anyagok idegen nyelven való elkészítése, összeállítása. A pályázati anyagok során kettős követelményrendszernek kell megfelelnünk. Egyfelől mindig szem előtt kell tartani, hogy a potenciális munkaadó számára megküldött dokumentumok jelentős szerepet játszanak az első benyomás kialakításában. Ahogy mondani szokták, nincs második lehetőség jó első benyomás tételére. Kiemelten fontos tehát, hogy a pályázati anyagaink mind nyelvi, mind optikai szempontból tökéletesek és hibátlanok legyenek.

Ebben nyújt segítséget magánügyfelek részére a Translatery fordítóiroda. A pályázati anyagok fordítását szakképzett és anyanyelvi fordítók készítik el. Az elkészült anyagot mind tartalmi egyezés és nyelvtani helyesség, mind optikai megjelenés tekintetében ellenőrizzük. Ezután történik meg a fordítás kiszállítása. A dokumentumok függvényében szükség lehet postai megküldésekre, máskor elegendő lehet a digitális átadás.

A legtöbb ország esetében alapvető szabály, hogy az engedélyeztetéshez, ill. képesítéshez kötött tevékenységek végzéséhez, ill. ezen képesítések elismertetéséhez (pl. orvosok, ápolók, villanyszerelők stb.), – azaz minden olyan esetben, amikor hivatali eljárásra van szükség egy adott tevékenység végzéséhez – az adott ország törvényei szerint kiadott hitelesített fordításokra lesz szükség. Ezeket a különböző engedélyeztetési, ill. elismerési eljárások során kell és lehet felhasználni.

Mely dokumentumok tartoznak ebbe a csoportba? Hiteles fordításra lehet szüksége akkor, ha képzettségét külföldi hivatallal kell elismertetnie. Ilyenkor diplomák és bizonyítványok hiteles fordítása szükséges.

Hitelesítés követelménye nem áll fenn a motivációs levelek, kísérőlevelek és más nem hivatalos tartalmak fordításakor. Szakfordítóink ezen dokumentumok esetében biztosítják, hogy az elkészült idegen nyelvű szövegek tökéletesen felhasználhatók álláspályázatokhoz.

Fordítások hazatérőknek… és kivándorlóknak

Hosszabb külföldi tartózkodás után a kalandvágyból hazatérők számos hivatali tennivalóval találják magukat szemben. Szakmai képesítéseik, családi állapotuk igazolása (pl. külföldi házasságkötés után), a gyermekek iskolalátogatási igazolásainak vagy egészségügyi dokumentumainak (pl. oltási könyv) fordítása mind-mind olyan területek, melyekben a Translatery fordítóiroda gyors és kedvező árú segítséget tud nyújtani nemzetközi életmódot folytató családok számára.

Analóg módon külföldön elismert hitelesített fordításokat nyújtunk olyan magánszemélyeknek, akik külföldön próbálnak szerencsét. Fordítóirodánk ilyen igények során diplomák, bizonyítványok, pályázati anyagok, kereseti igazolások, biztosítási dokumentumok és sok más irat fordítását is vállalja, akár vízumügyintézéshez is.

Külön kiemelendő, hogy rendelkezünk megfelelő tapasztalatokkal hitelesített fordítások területén az USA-ba vagy Ausztráliába való kivándorláshoz. Az Egyesült Államok bevándorlási hivatala, a USCIS, ill. az amerikai nagykövetségek, valamint az ausztrál bevándorlási hivatalok számára is állítunk ki hivatalosan elfogadott fordításokat.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha be- vagy kivándorlási ügyekben hiteles vagy hivatalos fordításokra van szüksége.

Fordítások külföldi házasságkötéshez és más családi ügyekhez

Szintén a gyakoribb projektek között sorolhatók fel a családi ügyekben készített fordítások magánszemélyek számára. Ilyenkor elsősorban házasságkötéssel vagy válással kapcsolatos anyagokról van szó.

A leggyakoribb dokumentumok ezen témakörben:

  • házassági anyakönyvi kivonat
  • válási ítéletek
  • családi állapotot igazoló dokumentumok

Külön érdekessége a dolognak, hogy számos országban (pl. Németország) az ottani házasságkötéshez a polgári állapotot igazoló dokumentumokat kérnek (A német jog ezt „Ledigkeitsbescheinigung”-nak nevezi). Külön ilyen dokumentum a legtöbb országban nem létezik. Ilyenkor a válási ítéletek fordíthatók a jogerősség megállapításának dátumával, avagy lakcímigazolás is benyújtható, melyben a hajadon/nőtlen családi állapot is megadásra került.

Gyakorlatilag minden ország joggyakorlatának megvannak a buktatói. Fordítóirodánkkal való együttműködés során külön előny, hogy szakfordítóink közül sokan mélyreható ismeretekkel rendelkeznek az adott országban fennálló jogi viszonyok tekintetében és a fordításokat – akár hitelesítéssel – az adott országban érvényes követelményeknek megfelelően állítjuk ki.

Fordítások magánszemélyeknek ingatlanvásárlások céljából

Ha külföldön vásárol ingatlant, jelentős pénzügyi befektetésekről van szó. Fontos, hogy az adás-vételi szerződést pontosan és részleteiben értsük. Így elkerülhetők a kellemetlen – és jelentős költségekkel járó – későbbi meglepetések. Fordítóirodánk számos nyelvi kombinációban fordít ingatlan adás-vételi szerződéseket mindazon magyar anyanyelvű ügyfelek számára, akik külföldön vásárolnak ingatlan.

Külföldi ingatlanvásárlások esetén jelentős kockázat rejlik abban, ha olyan szerződéseket írunk alá, melyek tartalma nem ismert számunkra részleteiben, ill. a tartalmakat csak felületesen ismerjük. Ezen szerződések sokszor tartalmaznak kitételeket haszonélvezeti jogra, terhelésekre vagy folyamatban lévő ingatlanbérletekre vonatkozóan. Tartalmazzák ezenfelül az ingatlan állapotának leírását, a szükséges vagy jövőben szükségessé váló felújítási, karbantartási munkálatokat és azok költségeit és más témákat, melyek jelentősen befolyásolják a későbbi költségeket.

Az ingatlan adás-vételi szerződések aláírása a legtöbb országban közjegyző előtt történik. A szerződés érvényességéhez szükséges, hogy az illetékes közjegyző igazolja, hogy a vásárló megértette a szerződés tartalmát. Ha erre vonatkozóan kétségek állnak fenn, a közjegyző megtagadhatja a szerződés okiratba foglalását/érvényesítését és elrendelheti a szerződés fordítását vagy tolmács kirendelését.

Hogy mindezen (nyelvi) hiányosságok ne a közjegyzői időponton derüljenek ki, fordítóirodánk rövid határidővel, kedvező áron és kiváló minőségben fordít adás-vételi szerződéseket bármilyen nyelvi kombinációban, bármely célországban való használatra.

Szakfordítások magánszemélyeknek bármilyen témakörben

Természetesen a fentiekben megnevezett esetek csak kivonatosan tartalmazzák mindazon lehetőségeket, melyekben magánszemélyeknek professzionális és hiteles fordításokra lehet szüksége. Legyen szó autóvásárlásról, biztosítási, pénzügyi vagy bírósági ügyekről, fordítóirodánkra a világ bármely részén mindig számíthat, ha szakszerűen, pontos határidőre elkészített fordításokra van szüksége.

Keressen minket bizalommal és kérje ingyenes ajánlatunkat.