E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Szakfordítások lókedvelőknek és más állattulajdonosoknak

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > hiteles fordítás > Szakfordítások lókedvelőknek és más állattulajdonosoknak

Ha külföldre szállít vagy onnan vásárol lovat, a szervezési lépéseken túl számos olyan feladat és tennivaló is felmerül, melyekkel valószínűleg nem számolt a vásárlás pillanatában. A határátlépések, akár az Európai Unión belüli tagországokon is, a megfelelő papírok bemutatását kívánják meg. Előfordul, hogy ezen papírok hivatalos fordítására lesz szükség. Ez a követelmény az EU külső határain túli szállítások esetén szigorúbb követelményrendszerek mellett áll fenn.

Hasonló a helyzet más háziállatok és kedvencek szállítása során is. Az elmúlt időszakban különösen a Brexit folyamata miatt került a köztudatba az állatútlevelek fogalma és jelentősége. Külön kezelendő az állatok és házi kedvencek utaztatása és az állatok vásárlása külföldön, ill. külföldre való értékesítésük. Bármely esetről is legyen szó, az utazási dokumentumok mellett számos más irat is megjelenik a folyamatok során, így adás-vételi szerződések, oltásigazolások és más egészségügyi dokumentumok stb. Legyen mindig egy fordító partner a tarsolyunkban, akit bármikor elérhetünk, akár sürgős projektek lebonyolításához is. A Translatery fordítóiroda számos magánszemélynek és szervezetnek/egyesületnek asszisztált már a közelmúltban szakfordítások nyújtásában állatértékesítések és utaztatások lebonyolításához.

Kapcsolattartás és adásvételi szerződések fordítása

Nem ritka eset, hogy magyarországi állattartókat, menhelyeket, tenyésztőket vagy más szervezeteket/személyeket keresnek meg külföldről állatvásárlási szándékkal. Releváns esetek elsősorban kutyákra és lovakra vonatkoznak.

Kutyamenhelyek egyre több megkeresést kapnak német nyelvterületről egy adott kutyával kapcsolatban. Hasonló a helyzet lótenyésztőknél is, akiket német nyelvterületről érkező érdeklődők keresnek meg lóvásárlási szándékkal.

Az első kommunikációs küszöb ilyen esetekben az idegen nyelvű kapcsolattartás. Oszlassunk fel ezzel kapcsolatosan néhány tévhitet.

  1. Ön angolul beszél és az angol a nemzetközi kommunikáció lingua francájaként használható az általános kommunikációra. Az érdeklődő ügyfélnél azonban sok esetben tapasztalhatjuk, hogy csak egyszerű párbeszédek folytatására alkalmas az angoltudása, vagy talán még arra sem. Ezenfelül valószínűtlen hogy mindkét fél rendelkezik olyan mélységű angol szakmai nyelvtudással, hogy olyan szakkifejezésekről beszélgethessenek csípőből, mint a „tőkeszelíd”, a „díjnyertes”, a „mén várományos” vagy akár annak leírása, ha egy ló „prémium tenyészkancának javasolt”. Látható, hogy a mélybemenő szakmai ismeretekkel rendelkező szakfordító bevonása elengedhetetlen.
  2. Ön németül beszél és meg tudják beszélni a részleteket a német/osztrák érdeklődővel. Hacsak nincs a csapatában valaki, aki anyanyelvi vagy ahhoz közeli német nyelvtudással rendelkezik, számíthat arra, hogy a kommunikáció német nyelven is akadozni fog. Az érdeklődő nagy valószínűséggel nem egy német televízió hírbemondója lesz, hanem délnémet területről érkező személy. A sváb, bajor és osztrák dialektust pedig sokan nehezen vetik le, de akár a szászországi érdeklődők megértésében is nehézségeink adódhatnak. Fordítóirodánk gyakran kap sürgős érdeklődéseket tolmácsközvetítésről azonnali határidővel olyan helyzetekhez, melyekben az egyik fél túlbecsülte német nyelvismereteinek szintjét és a helyszínen derült ki, hogy a kommunikáció, – elsősorban a nyelvjárási jellegzetességek miatt – komoly akadályokba ütközik. Ilyen helyzetekben sokszor már késő az optimális szervezési feladatok előkészítése és lebonyolítása és sokkal inkább „tűzoltásról” van szó, akár kedvezőtlenebb árszabással. Az időben való felkészüléssel és előkészítési munkálatokkal tehát nem csak professzionálisabb színben tűnhet fel az eladó, de jelentős költségeket is takaríthat meg.

Bármely eset is áll fenn, a félreértések és kellemetlen helyzetek elkerülhetők, ha professzionális fordítókat és tolmácsokat vonnak be a kommunikációs folyamatokba már az első kapcsolatfelvételtől.

Az adásvételi szerződések idegen nyelvű szövegezését is bízzuk a szakfordítóra, így számos félreértés, kellemetlen helyzet vagy akár későbbi anyagi károk is elkerülhetők.

A Translatery fordítóiroda szakfordítói segítenek magyarországi tenyésztőknek, állatmenhelyeknek és állattulajdonosoknak külföldi értékesítések lebonyolításában. Az első kapcsolatfelvételtől a szerződéses anyagok fordításán át egészen az utaztatási és szállítási dokumentumok hivatalos vagy hitelesített fordításáig.

Akár telefonbeszélgetések tolmácsolását is vállaljuk.

Ha az érdeklődő fél ragaszkodik az első kérdések telefonos egyeztetéséhez, fordítóirodánk segítséget nyújt ezen beszélgetések tolmácsolásában vagy akár a teljes (e-mailes) levelezés fordításában. Ezen rövid iratok és beszélgetések fordítására és szállítására akár rendkívül rövid határidőkkel is lehetőség van. A digitális technika számos lehetőséget nyújt az első beszélgetések több fél részvételével való lebonyolítására, mellyel a digitális tolmácsolási szolgáltatások teljesíthetők.

Külön fejezetet érdemel az állat szállításának lebonyolítása. Ilyenkor egyfelől szintén megfelelő szolgáltatásokat kell igénybe venni, különösen lovak külföldre való szállítása esetén. Kutyák szállításához sok esetben szintén speciális szolgáltatókat vesznek igénybe. A szállítás igénye természetesen nem csak érdékesítések esetén merül fel, hanem például külföldi versenyeken való részvételek esetén is.

Itt a szerződéses anyagokon, levelezéseken és megbízási dokumentumokon túl szükségessé válhat hivatalos vagy hitelesített fordítások nyújtása is.

Megjegyzendő, hogy a német nyelvterületen nem ismert a „hivatalos” fordítás fogalma. Az osztrák, német és svájci jog csak a „hitelesített fordítás” fogalmát ismeri, mely pontosan meghatározott és formai hiányosságok a fordítás érvényességének elvesztéséhez vezethetnek. Hitelesített fordítást német és osztrák jog szerint kizárólag bíróságilag kinevezett/felhatalmazott fordító adhat ki. A formai követelmények közé a hitelesítési záradék, az aláírás és a bírósági fordítói pecsét tartoznak. A Translatery fordítóiroda minden esetben képes német nyelvterületen hivatalosan elfogadott magyar-német hiteles fordítások kiadására. Legyen szó állatútlevélről, oltási könyvről vagy más hivatalos és egészségügyi dokumentumokról, forduljon hozzánk bizalommal, ha német hitelesített fordításokra van szüksége.

Fordítóirodánk szívesen áll magyarországi szervezetek, egyesületek, alapítványok, állatmenhelyek, tenyésztők és magánszemélyek rendelkezésére, ha külföldi állatértékesítések vagy -vételek lebonyolításához szakfordításokra és hiteles fordításokra van szükség. A fenti példákban a német vásárlásokra helyeztük a hangsúlyt, mivel ezen vásárlások gyakorisága német-magyar viszonylatban különösen kiemelkedő. Természetesen azonban bármely más nyelvi kombinációban is nyújtunk fordítási szolgáltatásokat állatvásárlásokhoz és szállítások lebonyolításához. Szakismereteink és tapasztalataink a hivatalos és hiteles fordítások tekintetében lefedik az összes EU-s országot és számos, a közösségen kívüli más országot is.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha megbízható fordítókat keres.