E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Fejfájást okoz a Brexit? Fordítóirodánk angol szakfordításokkal segít

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > angol fordítás > Fejfájást okoz a Brexit? Fordítóirodánk angol szakfordításokkal segít

Alig néhány évvel ezelőtt még senki nem számított arra, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Unió szövetségét. A britek döntése számos nemzetközi tevékenységű vállalatot hozott lépéskényszerbe, és komoly strukturális átalakítások váltak szükségessé Európa-szerte. Legyen szó vám- vagy vízumügyintézésről, leányvállalatok alapításáról, telephelyek vagy székhelyek áttelepítéséről, mindezen esetekben felmerülhet az angol szakfordítások, sok esetben pedig hivatalos vagy hiteles angol fordítások szükségessége. Fordítóirodánk angol szakfordításokat és hitelesített fordításokat kínál mindazon magyarországi vállalatok számára, melyek tevékenységére a Brexit folyamata bármilyen előjellel kihat.

Ha angol fordításokra van szükség…

Hosszú huzavona után még jelen bejegyzés készítése időpontjában sem állnak rendelkezésre adatok arra vonatkozóan, hogy az EU és az Egyesült Királyság milyen formában folytatják az együttműködést. Mind a britek, mind az EU reményei azok voltak 2016 óta, hogy sikerül valamilyen megállapodást találni a vitás kérdésekre és a gazdasági együttműködés megszakítások nélkül folytatódhat. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem így lesz, így a gazdaság szereplői mindenekelőtt egy dologra biztosan számíthatnak: több papírmunkára. Fordítási szempontból külön ki kell emelni a vámügyintézést, a vízumügyintézést, – mely terület magában foglalja a munkavállalási és tartózkodási engedélyek izgalmakkal teli világát, – valamint a leányvállalatokkal és telephelyekkel kapcsolatos üzleti kommunikációs folyamatokat, így a szabadalmak bejelentését, céglapítások, különleges engedélyeket és licenceket és más hasonló szakterületeket.

„The show must go on…”

Ha Ön a Brexit utáni időszakban is folytatni kívánja üzleti tevékenységét vagy munkavállalását az Egyesült Királyság gazdaságával, elsősorban egy dologra készülhet fel. Megnövekedett papírmunkára és angol fordítási igényekre. A papírmunka alatt természetesen digitális hivatalos ügyintézés is értendő. Az üzletmenet zökkenőmentes folytatásához pedig a gyors és hatékony kommunikáció elengedhetetlen. Ha engedélyeztetési eljárások vagy bármely más hivatali ügyben fordítási szolgálatok szükségessége merül fel, a szolgáltatást nyújtó partnernek elsősorban a következő ismérvekkel kell rendelkeznie:

  • naprakész információk a megváltozott jogi körülményekről
  • gyors alkalmazkodóképesség a szinte napi rendszerességgel változó előírásokhoz és jogi környezethez
  • gyors és hatékony munka, rendszeres elérhetőség, azaz olyan partner, akire bármikor, akár rövid határidős szállításokkal is számíthat.

A Translatery fordítóiroda szerepe ezen folyamatok és nemzetközi kapcsolatok terén az angol-magyar üzleti kapcsolatok segítése professzionális angol fordításokkal. A vámügyintézéssel és vízumügyintézéssel kapcsolatban, – természetesen a fordítási feladatokra korlátozva, – már számos tapasztalatot szereztünk az elmúlt évek során kanadai, ausztrál és amerikai (értsd USA) hivatali ügyekben.

Bármely utat is választ az Egyesült Királyság a Brexit tényleges végbemenetele után, valószínűsíthető, hogy a fenti modellekhez nagy mértékben hasonló eljárásokat fognak alkalmazni a vám- és vízumügyintézés területein. Erre vonatkozóan már számos utalás történt, például a pontrendszer említésekor, a „Kanada+”-rendszer említésekor. Szintén számíthatunk arra, hogy Őfelsége kormánya és államigazgatása a zökkenőmentes és a lehető legkisebb mértékű bürokráciával járó gazdasági folyamatok fenntartására fog törekedni, különösen a már fennálló üzleti kapcsolatok tekintetében.

A Translatery fordítóiroda angol fordítói már most is rendelkeznek olyan szakismeretekkel és tapasztalatokkal, melyekkel lehetőségünk van az Egyesült Királyságban hivatalosan elfogadott magyar-angol hiteles fordítások kiadására. Az ismert, bejáratott folyamatok fenntartásával, ill. azok új előírásokhoz való, gyakorlatilag valós idejű adaptálásával, fordítóirodánk jelentős versenyelőnyt nyújt mindazon vállalatoknak, melyek számára a gyors és hatékony kommunikáció az Egyesült Királyság hivatalaival és bármely állami szervével kiemelten fontos.

Az érintettekről…

Az angol-magyar gazdasági kapcsolatok mind a magánéletben, mind az üzleti életben kiemelkedő szerepet játszanak. Ahogy mondani szokták, London a második legnagyobb magyar város és az Egyesült Királyság évi kb. 2 milliárd dollár értékben exportál Magyarországra, míg a magyar gazdaság ennek duplájával, azaz 4 milliárd US dollár értékben értékesít árukat és szolgálatásokat az Egyesült Királyságba. Ezenfelül számos angol multinacionális vállalat rendelkezik helyi képviselettel Magyarországon.

Ami az angol anyacégek telephelyeit és leányvállalatait illeti, az EU-n belül eddig egyszerű volt a helyzet. Az EU által biztosított szabadságjogok alapján angol vállalat vagy angol magánszemély minden további korlátozás nélkül alapíthatott vállalatokat Magyarországon. 2021-től a jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság harmadik állam lesz, így angol cégek és magánszemélyek magyarországi cégalapításához további extra lépéseket kell megtenni, hasonlóan ahhoz, mint az jelenleg más EU-n kívüli országok esetén is fennáll.

Ugyanez a helyzet áll fenn akkor, ha magyarországi magánszemély vagy vállalat alapít angol (itt: az Egyesült Királyság területén lévő) képviselet, fiókot, telephelyet, leányvállalatot, stb. A szükséges papírmunka és engedélyek beszerzéséhez hivatalos és/vagy hitelesített angol fordítások benyújtására lesz szükség.

Hasonló helyzetben vannak mindazok, akik már az Egyesült Királyságban élnek és dolgoznak, különösen akkor, ha éppen az átmeneti időszak végén vagy azután készültek cégalapításra vagy más iparűzés bejelentésére. A tevékenység felvételére természetesen a továbbiakban is lesz lehetőség. Amire számítani kell, hogy több hivatali ügyintézésére lesz szükség, mely sok esetben angol fordítások szükségét is fel fogja vetni.

Ha egy adott tevékenység végzése szakképzéshez kötött, az már az Egyesült Királyság EU-s tagsága alatt is engedélyeztetési eljárásokat vont maga után. Nem lesz ez másképp 2021 után sem. Diplomák, bizonyítványok és szakképzési igazolások hivatalos angol fordításához lépjen kapcsolatba fordítóirodánkkal.

Angol fordítások peres ügyekhez

Számos elemző arra is számít, hogy a Brexit által negatívan érintett vállalatok peres ügyek sorozatát indítják az angol állam ellen, illetve a rendezetlen jogi helyzet a vállalatok között is számos esetben vezethet bíróságok bevonásához a vitás kérdések rendezésére. Ha ezen vitás és peres ügyek magyar-angol viszonylatban lépnek fel, úgy a gyors és pontos angol jogi fordítások jelentős szerepet kapnak a stratégia kialakítása, meghatározása során, sőt, jelentősen befolyásolhatják egy adott vitás vagy peres ügy kimenetelét is, mivel a tartalmak pontos ismeretével lehetővé válik azon stratégia kiválasztása, mely a legvalószínűbben sikerre vezet. A Translatery fordítóiroda ezért bármely szakmai témában megbízható és pontos határidőre készített angol jogi fordításokat is vállal.

Talán mégis érdekes lesz a piac?

Az Egyesült Királyságban már a mai nappal számos magyar alapítású cég működik. Ezek a lekülönbözőbb profilokkal rendelkeznek. Hogy miért választották oly sokan Európa angol nyelvterületeit cégalapításhoz? A válasz a rendkívül üzletbarát környezetben, a szabadverseny és a hagyományos laissez-faire (tudta, hogy a kifejezés franciául azt jelenti, „hagyja csinálni”?) szemléletében keresendő. Az angol kormány a Brexit után azonban adócsökkentésekkel és további egyszerűsítésekkel kívánja még több mézet kíván felkenni a madzagra, így próbálva további tőkét vonzani az országba. A tervezett intézkedések talán ismét a kis- és középvállalati szektornak kedveznek majd. Mivel a digitális szolgáltatások napjainkra egyre szélesebb körben terjednek el, számos szektor számára bizonyára nem jelent majd különösebb akadályt az Egyesült Királyságban való cégalapítás. Ehhez azonban a Brexit után is hivatalos és hiteles angol fordításokra lesz szükség.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy fordítóirodánk külön feladatának tekinti a fordítói piacon végbemenő változásokkal kapcsolatos naprakész információk beszerzését, így a politikai és gazdasági átalakulási folyamatok teljes fázisában biztosítjuk, hogy az Egyesült Királyságban felhasználandó hitelesített magyar-angol fordítások teljes mértékben megfeleljenek a helyi törvényi előírásoknak.

A hitelesített magyar-angol fordításokon túl természetesen bármely más témakörben is vállalunk fordításokat, hiszen a hatékony kommunikáció továbbra is központi elemét képezi majd az Egyesült Királyság és az Európai Unióban lévő cégek között fennálló gazdasági kapcsolatoknak. Legyen szó akár az angol piac hatékony, digitális megszólításáról, például weben közzétett szövegeken keresztül, együttműködések jogi tartalmának ismertetéséről vagy bármely törvényi előírásnak való megfelelésről – például műszaki útmutatók összeállításáról angol nyelven, – az angol fordítás mindig több lesz az egyszerű nyelvi feladatoknál.

A jogi háttér pontos ismerete, kulturális ismeretek és tapasztalatok és nem utolsósorban a technikai megvalósítással kapcsolatos szakismeretek (webszerkesztés, kiadványszerkesztés) mindig részét képezik a szakszerű angol fordítások elkészítésének. Olyan jellemzők ezek, melyeket a Translatery fordítóiroda és a nekünk dolgozó angol szakfordítók minden egyes megbízás esetén tudnak biztosítani. Bármennyire összetett feladatról legyen is szó, a Translatery fordítóirodára mindig számíthatnak azon magyar ügyfelek, akik a Brexit utáni Egyesült Királyság piacával terveznek gazdasági kapcsolatokat ápolni. Keressen fel minket bizalommal.