E-mail hello@thetranslatery.com

Office hours 8 am to 5 pm

Bankszámlakivonatok fordítása hitelesítéssel

The Translatery > Fordítóirodánk blogja > pénzügyi fordítás > Bankszámlakivonatok fordítása hitelesítéssel

Külföldön való tevékenységünk során gyakran merülhet fel az igény bankkivonatok hitelesített fordítására. Olyan helyzetekről van szó, amikor bevételeinket kell igazolni állami vagy más hivatalos szervek felé. Előfordul, hogy vízumügyintézéshez kérnek bankszámlakivonatokat, ill. azok fordítását, máskor hitelkérelem elbírálásához vagy szociális juttatások megítéléséhez. Bankszámlakivonatok fordítási igénye esetén legyünk tisztában a következőkben olvasható alapvetésekkel.

Érthető, hogy szkeptikusak vagyunk minden olyan esetben, amikor pénzügyi adatainkat más személyeknek, szolgáltatóknak adjuk át. Különösen érzékeny személyes adatokról van szó. Mindenképpen olyan szolgáltatót válasszunk, mely megfelelő bizalmassági lépéseket tart fenn és titoktartási kötelezettséget vállal. Az érzékeny tartalmú anyagok bizalmas kezelése több lépcsőben valósítható meg. A Translatery fordítóiroda többek között a következő gyakorlatot alkalmazza.

  1. A fordítandó anyag bizalmas kezelése

Az adatok védelmének első és legfontosabb lépése, hogy a betekintést nyerő személyek körét minimális szinten tartsuk. Lehetőleg csak olyan személyek kezelhessék, ill. érhessék el az adatokat, akik számára elengedhetetlen az adatok megtekintése a megbízás lezárásához. Ezen követelmény részét képezi, hogy olyan dokumentumoknak, mint a bankszámlakivonatok, nincs keresnivalójuk olyan platformokon és online felületeken, ahol több szolgáltató/személy hozzáférése biztosított. Itt számos projektmenedzsment platform megemlíthető lenne, melyeket nyelvi szolgáltatók, pl. fordítóirodák használnak. Sajnos számos nemzetközi tevékenységű fordítóiroda használ ilyen online projektkezelési felületeket, ahol a fordítók „first come first serve” elve alapján kapják meg a projekteken. Az anyagok feltöltését ezen szolgáltatók sokszor a tartalmak érzékenységének mérlegelése nélkül töltik fel.

Magyarországi fordítóirodával való együttműködés során az Ön fordítói a kezdetektől tisztában lesznek a magyar nyelvű szöveg tartalmával és minőségével, így az egyes projektek megfelelő szintű diszkrécióval kezelhetők. Ezért is érdemes a Translatery fordítóirodát választani külföldi szolgáltatókkal szemben, ha bizalmas tartalmú, magyar nyelvű anyagok fordítására van szükség.

  1. Kedvező árképzés a grafikai feladatok leválasztásával

Bankszámlakivonatok esetén maga a fordítási ráfordítás meglehetősen alacsony és a grafikai szerkesztési feladatok jelentik a nagyobb időbeli ráfordítást. Az előzetes grafikai szerkesztésre azonban azért van szükség, hogy maguk a fordítási feladatok lényegesen kisebb ráfordítással legyenek elvégezhetők, mely természetesen a fordítás árában is tükröződik majd az ügyfél javára. A bankszámlakivonatok szövegeinek jellemzője, hogy számos ismétlődést, numerikus adatot és kódot tartalmaznak, mellyel a fordítónak nincs feladata. Ezeket azonban mégis fel kell vinni a fordított anyagba. A numerikus adatoknál a fordítónak egyetlen feladata a számok formátumának átvitele a célnyelvre. Gondoljunk az angolszász nyelvekben használt ezrescsoportok és tizedesjelek eltérő használatára vagy az eltérő dátumformátumokra. Ezeket a fordításban a célnyelvnek megfelelően kell megjeleníteni. Jó hír azonban, hogy a már többször is említett CAT, azaz fordítássegítő eszközökkel ezen számszerű adatok konvertálása lényegében egy kattintással megoldható. Az ügyfél számára ez további költségcsökkentéshez vezet és a fordítás gyorsabban szállítható le.

  1. A célország követelményeinek megfelelő hitelesítés

Bankszámlakivonatokat a legritkább esetben fordítanak kedvtelésből vagy saját használatra. Leginkább állami szervek és pénzügyi szolgáltatók kérik ezen adatokat külföldön, például vízumügyintézéshez vagy hitelkérelmek elbírálásához, mint az a fentiekben már említésre került. A külföldön is felhasználható fordítás előfeltétele tehát, hogy a megfelelő jogszabályok szerinti hitelesítés. Számos magyarországi fordítóiroda hirdet ún. hivatalos fordításokat. A „hivatalos fordítás” fogalmát azonban több állam jogrendszere nem ismeri. Németország és Ausztria például csak hiteles fordításokat fogad el, melyek saját bíróságaik által kinevezett fordítók pecsétjét viselik. Ausztrália szintén saját adatbankot tart fenn. Elmondható itt is, hogy ahány ház, annyi szokás. A Translatery fordítóiroda a világ számos országába szállított már hiteles fordításokat. Nemzetközi kapcsolatrendszerekkel rendelkezünk a megfelelő jogrend szerinti hivatalosan elismert fordítások kiállításához.

A fenti ismérvek talán a legfontosabb jellemzők, ha bankszámlakivonatok fordításáról van szó. Egyedi igények is felmerülhetnek, melyek megvalósíthatóságáról külön tanácsadás keretében kell konzultálni. Alapvetően elmondható, hogy a Translatery fordítóiroda megbízható és alapos munkát végző partner, ha akár kis- és középvállalatoknak, akár magánszemélyeknek bankszámlakivonatok fordítására van szüksége hivatalos ügyek intézése céljából. Várjuk megkeresését.